‘Werkzaamheden Russische Buurt niet hinderlijk voor hulpdiensten’

Foto: Brandweer Zaanstad

De brandweer koos vorige maand zelf een afwijkende route naar een brand in de Czaar Peterstraat in Zaandam, die niet werd gedicteerd door werkzaamheden in de buurt.

Van een onveilige situatie was geen sprake, antwoordt het college op vragen van de SP. De fractie wilde weten of de ‘wirwar aan werkzaamheden in de Russische Buurt’, zoals de vernieuwing van de bestrating en de riolering en de grootscheepse renovatie van woningen door corporatie ZVH gevaar oplevert bij calamiteiten.

De brandweer naderde de woning via de Jasykoffstraat. Dat leek op een noodgreep, maar volgens het college betrof het een professionele afweging van de bemanning van de bluswagen. B&W kunnen zich echter wel voorstellen dat er zorgen zijn bij bewoners en gaan die daarom beter informeren. Bovendien worden plantenbakken die in de weg staan vervangen door een paal.

Het brandje in een bijgebouw bij een woning liep uiteindelijk met een sisser af.

Reacties