Proces Peperstraat even op ijs vanwege verzuurde relaties

Foto: Google Street View

Er wordt nu nog geen besluit genomen over de herontwikkeling van de Peperstraat. De verzuurde relaties tussen de bewoners, de gemeente en eigenaar Accres maken dat onmogelijk.

‘Er leven veel zorgen bij de huidige huurders en de relatie tussen de gemeente en bewoners is niet goed. Het college vindt het belangrijk om de komende weken tijd uit te trekken om de dialoog met de bewoners en de buurt te hervatten, de relatie te verbeteren en de individuele belangen van de huurders beter in kaart te brengen. Hierdoor schuift ook de peildatum voor herhuisvesting van de huurders naar achteren,’ schrijft de gemeente vandaag in een persbericht.

Een schets van Olivier Rijcken van de nieuwe Peperstraat.

 

 

‘Met in het achterhoofd het belang van de stad om meer woningen toe te voegen en het verbeteren van de leefkwaliteit van de omgeving van de Peperstraat door herontwikkeling, wil de gemeente de individuele belangen van de huurders en van de omwonenden meer inzichtelijk krijgen. Zodat Zaanstad de verschillende belangen helder en kenbaar tegen elkaar kan afwegen. Ook wil de gemeente samen met ontwikkelaar Accres, daar waar mogelijk, tot oplossingen komen voor de zorgen van de bewoners.’

Haalbaarheidsonderzoek

Op dit moment wordt het onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Peperstraat afgerond. Het college vraagt vervolgens aan de gemeenteraad om in te stemmen met de uitgangspunten voor de volgende fase. Deze uitgangspunten zijn leidend voor de financiƫle afspraken en hoe de Peperstraat er in de toekomst uit gaat zien. Met het besluit van de gemeenteraad wordt ook de peildatum vastgesteld.

Onafhankelijke gespreksleider

Vanaf deze peildatum start de herhuisvesting voor huurders van fase 1 en kunnen er afspraken gemaakt worden die zijn opgenomen in het Sociaal Plan tussen verhuurder Accres en de huurders. De komende gesprekken worden geleid door een onafhankelijke persoon die niet gelieerd is aan de gemeente of aan de ontwikkelaar. Op 5 juli is al een gesprek ingepland tussen de klankbordgroep, de burgemeester en wethouder MAAK.Zaanstad Hans Krieger.


Reacties