Niet bij achttien NH-gemeenten met extra toezicht

Foto: Gemeente Zaanstad

De provincie beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Zaanstad scoort daarop respectievelijk redelijk, adequaat, adequaat en goed.

Wat het laatste betreft had de gemeente in de tweede helft van 2020 – inclusief een achterstand – de opdracht om in totaal 62 statushouders te huisvesten. Op 1 januari dit jaar was dat omgebogen tot een voorsprong van zeven. De taakstelling voor de eerste  helft van dit jaar is 120 mensen per 1 juli, aldus het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2020. Dat geeft inzicht in de beoordelingen per gemeente.
Noord-Holland houdt toezicht op de taken van gemeenten en waterschappen en van gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de beoordelingen wordt bepaald of extra toezicht nodig is of dat het toezicht versoberd kan worden. In Zaanstad is geen van beide het geval. Uit de beoordeling over 2020 blijkt dat de provincie het toezicht heeft moeten verscherpen voor achttien Noord-Hollandse gemeenten.

Onderhoud

De achilleshiel van Zaanstad is al jaren het onderhoud van de openbare ruimte. De provincie constateerde vooruitkijkend naar dit jaar dat de begroting en de meerjarenraming 2022-2024 weliswaar een ‘structureel en reëel sluitend beeld’ laten zien, maar dat voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud geen (extra) middelen zijn vrijgemaakt. Het onderwerp staat momenteel ook hoog op de agenda van de gemeenteraad. Dat er niet wordt doorgepakt is niet alleen voor de provincie een punt van zorg.

Reacties