Groter deel centrum verboden voor brom- en snorfietsen

Foto: Gemeente Zaanstad

De drukte in het uitgaansgebied van Zaandam heeft het college doen besluiten om de Dam tussen de Damstraat en de Wilhelminakade en de Damstraat tussen de Damkade en de Dam tussen 12:00 en 06:00 uur als voetgangersgebied aan te wijzen, waarbij fietsen wel mag. Brom- en snorfietsers moeten tot 1 november gaan omrijden.

De Dam is – in theorie – al gereserveerd voor voetgangers, met uitzondering van de periode tussen 06:00 en 12:00 uur als gemotoriseerd verkeer er welkom is voor bevoorrading. Er zijn echter ook veel horecagelegenheden gevestigd tussen de Dam en de Wilhelminakade en dat zorgt voor veel voetgangers op straat, die bovendien met regelmaat oversteken. De gemeente maakt zich zorgen over aanrijdingen en bijna-aanrijdingen en conflicten tussen bestuurders van brom- en snorfietsen en andere gebruikers.

Bezwaar maken

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, naam, adres, telefoonnummer, handtekening en de motivering van de bezwaren. Het verkeersbesluit is gisteren gepubliceerd in de Staatscourant.

Reacties