Culturele leven kan over een week weer beginnen

Foto: Flickr / SalFalko

Vanaf zaterdag 5 juni kan iedereen weer in levenden lijve genieten van een tentoonstelling, een theatervoorstelling, een concert of een film. Met het zetten van de derde stap in het openingsplan kunnen culturele instellingen hun deuren weer gedeeltelijk openen voor het publiek.

Voor doorstroomlocaties zoals musea en monumenten geldt dat er één bezoeker per tien vierkante meter naar binnen mag. Culturele instellingen zoals theaters, bioscopen en concertzalen mogen open voor maximaal 50 mensen per ruimte. Voor zalen met meer dan 1000 plaatsen geldt geen maximum van 50. Deze zalen mogen maximaal 250 bezoekers per ruimte ontvangen. Daarnaast zijn met de inzet van toegangstesten ruimere bezoekersaantallen mogelijk.

 

 

 

Een belangrijke voorwaarde is dat in theaterzalen, concertzalen en bioscopen het publiek een vaste plaats heeft. Verder gelden als voorwaarden verplichte reservering voor maximaal vier personen (is momenteel nog twee) met uitzondering van kinderen tot en met twaalf jaar en personen die op hetzelfde adres wonen. Daarnaast geldt registratie en een gezondheidscheck vooraf, mondkapjes op tijdens het lopen en werken met een gecontroleerde in- en uitstroom. Ook de horeca in doorstroomlocaties en theaters is dan weer open volgens de geldende regels. Vanaf 5 juni zijn groepslessen en repetities weer toegestaan met een maximale groepsgrootte van 50 personen per binnenruimte.

Financiële steun

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor instellingen, kunstenaars, artiesten, makers en werkenden in het culturele en creatieve veld. Net als bij de sluiting stelt ook de heropening de gehele culturele en creatieve sector voor enorme uitdagingen. Het publieksbereik zal voorlopig nog onder druk staan. Dit heeft nog steeds grote gevolgen voor de eigen inkomsten en de financiële armslag van instellingen en werkenden blijft onder zware druk staan.

Het kabinet heeft daarom besloten de steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector, in aanvulling op de generieke regelingen, met drie maanden te verlengen met een totaalbedrag van 147,25 miljoen euro. In het derde kwartaal is voor directe steun aan culturele en creatieve zelfstandigen 25 miljoen beschikbaar en voor BIS- en erfgoedwetinstellingen 45 miljoen. De opengestelde monumentenlening wordt verlengd met een bedrag van 25,75 miljoen euro. Voor de lokale culturele infrastructuur is 51,5 miljoen beschikbaar.

Reacties