Weer zwemmen ‘in de natuur’, maar water nog erg koud

Foto: Zwemwater.nl

Het seizoen voor zwemmen in oppervlaktewater is vandaag weer van start gegaan op meer dan 700 officiële locaties in ons land. Daar kan veilig gezwommen worden. In Zaanstad gaat het om vier plekken in de Jagersplas, waarvan er drie op dit moment worden afgeraden (zie de kaart hierboven van Zwemwater.nl).

 

Een negatief zwemadvies betekent dat zwemmen op die plek slecht is voor de gezondheid. Op een bord bij de betreffende locatie wordt de reden uitgelegd. Op het strand kan een negatief zwemadvies ook gegeven worden als zich een gevaarlijke situatie voordoet. Dan is de rode vlag gehesen. Een zwemverbod spreekt voor zich: het risico dat u ziek wordt is dan dermate groot dat zwemmen niet is toegestaan.

 

Een blauw advies betekent dat mensen met een gerust hart het water in kunnen; staat er een rood uitroepteken bij dan is tijdens een reguliere waterkwaliteitsmeting een overschrijding geconstateerd van één of meer van de bacteriologische parameters en wordt er nader onderzoek gedaan. Dit gebeurt om te kijken of er daadwerkelijk sprake is van een aanhoudend probleem met de waterkwaliteit of slechts een kortstondige overschrijding, bijvoorbeeld door hevige regen kort voor de bemonstering. Totdat de resultaten van deze extra watrkeuring bekend zijn krijgt de zwemlocatie de status ‘nader onderzoek’.

 

Een oranje driehoek houdt in dat voor een zwemplek een waarschuwing geldt: het kán schadelijk zijn voor de gezondheid. U mag er wel zwemmen, maar u moet zelf beoordelen of er een risico is. Jonge kinderen en ouderen kunnen in dat geval beter een andere zwemplek kiezen. Op het strand wordt bij een waarschuwing een oranje of een gele vlag gehesen.

Altijd risico’s

Zwemmen in oppervlaktewater heeft altijd risico’s. Hou er bijvoorbeeld zo aan het begin van het seizoen rekening mee dat het water nog erg koud kan zijn en dat daardoor kramp kan optreden. Op de informatieborden wordt de kwaliteit van het zwemwater volgens EU-richtlijnen aangegeven, op basis van de waterkwaliteit gedurende de afgelopen jaren.

Via www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp (zie Google Play en App Store) kunt u al voordat u op pad gaat de waterkwaliteit controleren. Door de sluiting van de zwembaden is het de afgelopen periode lastig geweest om de zwemvaardigheid op peil te houden. Wees u daarvan bewust en houd vooral jonge kinderen extra in de gaten.

 

Reacties