Omwonenden zien niets in tien hoog aan de Zaan

Foto: Midvast

Omwonenden van de Westzijde 24 – 36 in Zaandam willen in een vroeg stadium betrokken worden bij de ontwikkeling van woningbouw op die locatie, te weten nu. Ze hebben begrepen dat de gemeente werkt aan een stedenbouwkundig Programma van Eisen en willen daar graag over meedenken en -praten.

Projectontwikkelaar Midvast wil het terrein tussen de Rijksmonumenten Westzijde 22 en 38 (het Calff-huis) gaan bebouwen en denkt daarbij aan hoogbouw van tien verdiepingen. De bewoners van de naast en tegenover de locatie gelegen appartementencomplexen De Boeg aan de Oostzijde en Het Luchthuis aan de Westzijde zijn daar fel op tegen. In een brief aan het college schrijven ze eraan te twijfelen of de betrokken wethouders op de hoogte zijn van hun bezwaren, die wel bij de ambtelijke organisatie zijn neergelegd.

De bewoners trekken in hun strijd tegen hoogbouw op met de Vereniging Zaans Erfgoed en de Vereniging Historisch Zaandam, waar ze hoorden dat het college daarover ook is ingelicht. Maar de bewoners vragen om een formele reactie, ‘zodat wij niet hoeven te gissen over hoe u onze bezwaren duidt’. Die bezwaren richten zich vooral op de hoogte van de bebouwing. De ontwikkelaar heeft zijn oorspronkelijke plan weliswaar ingetrokken, maar dat stelt de briefschrijvers allerminst gerust. Ze verzetten zich niet tegen woningbouw, maar willen dat die past binnen de cultuurhistorie van de plek.

Wat er verdwijnt lijkt niet veel soeps, maar het gaat onder meer om de sloop van de vroeg 20ste eeuwse woning van de oude heer Albert Heijn (Westzijde 30) en de eerste AH-winkel (in Jugendstil) in Zaandam, aan de Westzijde 28 (zie hieronder).


In een enquĂȘte keerde afgelopen november 85 procent van de bewoners (51 van de 61 appartementen) van De Boeg zich tegen een woontoren. Een gebouw van 31 tot 32 meter hoog gaat dag- en zonlicht wegnemen en wellicht is daardoor ook de gezondheid in het geding, want vitamine D is belangrijk in de winter. Een dergelijk hoog pand tast sowieso het woongenot en de privacy sterk aan, aldus de omwonenden.

Plataan

Een dergelijke bebouwing is daarnaast in strijd met het Zaanoeverplan, dat als uitgangspunt heeft om de Zaan ’terug te geven aan de Zaankanters’. Dat houdt onder andere in dat de oevers waar mogelijk openbaar toegankelijk moeten worden (gemaakt), er wandelroutes komen langs de Zaan en er meer plek komt voor groen in plaats van parkeerruimte. Voor de omwonenden is ook het behoud van de plataan achter Westzijde 22 van grote waarde. ‘Voor de bewoners is deze boom een soort groene oase in een verder stedelijke en stenige omgeving en heeft daarmee een emotionele waarde. Voor veel bewoners is het vanzelfsprekend dat deze boom blijft staan.’

De geliefde plataan achter Westzijde 22.

Reacties

Cookieinstellingen