Vraagtekens bij verkeersveiligheid in Wormerveer

Foto: Michel Schermer

Zowel de POV als Democratisch Zaanstad zetten vraagtekens bij de verkeersveiligheid in Wormerveer. DZ wil weten hoeveel keren er al aanrijdingen zijn geweest bij de ovondes op de Provincialeweg en de POV ziet ongelukken opdoemen vanwege een obstakel op de Zaanweg, ter hoogte van de ijswinkel Hemels.

DZ zag het gistermiddag ‘voor de zoveelste keer’ sinds de herinrichting van de N203 misgaan op de kruising met de Lindenlaan, waar automobilisten en bestuurders van fietsen en scooters elkaar het leven zuur maken. Raadslid Jos Kerkhoven stelt er morgenavond vragen over. Hij wil onder meer van wethouder van Mobiliteit Gerard Slegers te weten komen wat kan er op korte termijn kan worden gedaan ‘om deze onveilige en onoverzichtelijke situatie te verbeteren om meer slachtoffers te voorkomen’.

Zaanbocht

De Partij voor Ouderen en Veiligheid wil het middels een rondvraag hebben over de Zaanbocht. Daar is ‘een soort vluchtheuvel ontstaan waardoor de breedte van de rijbanen is verminderd’. Een kijkje ter plekke leerde fractievoorzitter Harrie van der Laan dat bussen van Connexxion er grote moeite mee hebben om zich door de opening te manoeuvreren. ‘In de korte periode dat we daar waren reed de bus bijna een spiegel van een geparkeerde auto kapot en kon de bus de draai niet maken,’ aldus Van der Laan. Een opstopping was het gevolg.

Kruising Stationsstraat

Hij is benieuwd naar het achterliggende idee van de aanpassing van de weg. Wie heeft dit bedacht en zijn de ondernemers erbij betrokken? De POV hoorde dat de laatste eveneens hun bedenkingen hebben bij de ontstane gevaarlijke situatie. Sinds de Zaanweg tussen de Stationsstraat en de Markstraat een 30-kilometerweg is geworden is de voorrangssituatie op de kruising met de Stationsstraat veranderd en ook daar wil Van der Laan het over hebben, aangezien veel inwoners van het dorp aangeven dat het er daardoor niet veiliger op geworden is, vooral voor fietsers. De snelheidslimiet van 30 is ook nog wel een dingetje: volgens de POV wordt die ‘met grote regelmaat’ niet aangehouden, ook niet door vrachtwagens.

Reacties