Aanpak Guiswegkruising vertraagd door stikstof

Foto: Gemeente Zaanstad

De strenge stikstofregels bedreigen het verkeersproject Guisweg. Uit onderzoek blijkt dat de twee oplossingen voor het verbeteren van de veiligheid en de doorstroming op die plek tot een te hoge stikstofbelasting leiden bij omliggende natuurgebieden zoals de polder Westzaan.

De komende tijd worden alle maatregelen om de stikstofbelasting terug te brengen nader onderzocht. Zo wordt bekeken of andere stikstofbronnen in het gebied kunnen worden weggenomen of schade aan de natuur kan worden gecompenseerd. ‘Het onderzoek naar het stikstofprobleem is een ingewikkelde puzzel,’ schrijft de Vervoerregio Amsterdam. En het levert hoe dan ook vertraging op voor de uitvoering op.

Nu al te veel stikstof

De Vervoerregio bekijkt samen met Zaanstad, ProRail, de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat wat er eventueel mogelijk is. Het project Guisweg ligt direct aan stikstofgevoelige natuurgebieden waardoor de stikstofbelasting door veranderende verkeersstromen relatief hoog is. Er is nu al sprake van overbelasting en volgens de wet mogen de natuurgebieden er door het project niet op achteruit gaan.

De plannen

Het belangrijkste doel van het project Guisweg is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming bij het drukke kruispunt van de Guisweg met het spoor en de Provincialeweg. Er komt een nieuwe verbindingsweg parallel aan de A8 om met de auto onder het spoor door te kunnen. Ook komt er in plaats van de huidige spoorwegovergang een fietstunnel in het gebied, hetzij bij de Guisweg of bij het station Zaandijk Zaanse Schans. Fietsers hoeven dan ook ]niet meer het drukke kruispunt over.

Het projectteam streefde naar de start van de bouw in 2024, maar net als bij veel andere grote infrastructuurprojecten is de planning door het stikstofdossier onzekerder geworden. De VVD, Democratisch Zaanstad en Lokaal Zaans zijn op voorspraak van Hart voor Stad voor een onderzoek om het spoor verdiept aan te leggen bij de Guisweg en om het wegverkeer op het maaiveld te houden. Hoe dat zich verhoudt met de stikstofproblematiek is niet duidelijk.

Meer informatie en rapporten zijn terug te lezen opĀ guisweg.zaanstad.nl.

Reacties