Nog lange weg te gaan voor plannen met Dukra

Foto: Google Earth

Er is later deze maand een derde bijeenkomst voor omwonenden van jachthaven Dukra in Zaandam die zich zorgen maken over de plannen voor waterwoningen en recreatie in een deel van de haven. Wethouder Wessel Breunesse ontkende deze week dat alles al, zoals de bewoners vrezen, in kannen en kruiken is. Er is nog een lange weg te gaan.

De VVD dook in de kwestie naar aanleiding van een bezorgde brief aan de gemeenteraad en constateerde dat ‘het traject al vrij ver is qua ontwikkelingen’ en dat de frustratie van omwonenden omdat zij niet bij de plannen  betrokken worden daarom ‘begrijpelijk’ is. Toen raadslid Rina Schenk bij de gemeente informeerde hoe de participatie verlopen is hoorde zij tot haar verbazing dat er ‘een stuk in de krant’ had gestaan. Breunesse was het met haar eens dat het laatste niet kan worden gezien als inwoners meenemen in een proces en kondigde aan te werken aan een andere invulling van burgerparticipatie: aan het begin in plaats van pas tegen het einde van een traject.

Eerder informeren

Wat Dukra betreft is er met de eigenaren van de jachthaven een concept van het programma van eisen besproken, maar dat is nog niet definitief. Ook de uitkomsten van het overleg met de buurt zullen daarin nog worden verwerkt. ‘Het is belangrijk om bewoners zo vroeg mogelijk te informeren over geplande ontwikkelingen en om hen hun rol in het besluitvormingsproces uit te leggen. In z’n algemeenheid is van belang dat participatie van zowel bewoners als de gemeenteraad veel meer aan het begin plaatsvindt en niet aan het eind,’ aldus Breunesse.

Niet zaligmakend

Dat ook dát niet zaligmakend is wordt echter bewezen door de voorgenomen bouw van twee woontorens op Het Eiland. Daar is de paticipatie van de buurt in een heel vroeg stadium op gang gekomen, maar zijn bewoners ontevreden omdat nog niet op al hun vragen antwoord is gegeven of kan worden gegeven. De oproep van woningcorporatie Rochdale om mee te denken over bijvoorbeeld de beste oplossing voor het bouwverkeer lijkt daar ondergesneeuwd te zijn door alle generieke bezwaren tegen de komst van de torens en het verzet tegen de forse uitbreiding van het aantal bewoners – en daarmee auto’s – in de wijk.

Vragen rond Dukra

Wat de omwonenden van Dukra vooral willen weten is hoe de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de waterwoningen geregeld wordt, waar ze precies gesitueerd worden en waar een beoogde partyboot komt te liggen. Kortom: de bewoners hebben nog steeds onvoldoende informatie om de impact op hun woonomgeving te kunnen inschatten, aldus Schenk. Wellicht wordt dat later deze maand duidelijker.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen