Eemmeer en Amstelmeer dicht voor brom- en snorfietsers

De Eemmeer bij de Vuurvogel.
Foto: Google Street View

Om een einde te maken aan de onduidelijkheid over de status van twee paden in Het Kalf heeft de gemeente besloten om de Amstelmeer en Eemmeer aan te wijzen als voetpad, waarbij fietsers blijven toegestaan.

De paden waar veel scholieren gebruik van maken zijn vooral op de momenten dat de scholen in- en uitgaan druk is met voetgangers, fietsers en brom- en snorfietsers. Vanwege de verkeersveiligheid zou die laatste categorie echter beter via de routes voor het autoverkeer kunnen rijden. Na overleg met belanghebbenden en de directies van de scholen is besloten om brom- en snorfietsers te weren en fietsers te dwingen hun snelheid te matigen door fietssluizen te plaatsen.

Belanghebbenden volgens artikel 1:2 AWB die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van de maatregel een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, telefoonnummer, handtekening en de motivering van de bezwaren.

Reacties