Plannen voor herinrichting luchtruim komende weken ter inzage

Foto: Pixabay / StockSnap

Het Nederlandse luchtruim wordt heringericht, maar wat dat voor Zaanstad gaat betekenen is nog niet duidelijk. Het ontwerpbesluit van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en (de Zaanse) staatssecretaris van Defensie Barbara Visser wordt de komende tijd verder uitgewerkt. De herziening wordt vanaf 2023 stap voor stap doorgevoerd.

De herinrichting moet ervoor zorgen dat vliegtuigen minder om hoeven te vliegen om de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Lelystad te bereiken en langer op grote hoogte kunnen vliegen. Dat moet zorgen voor minder overlast en minder schade aan natuur en klimaat. Doordat vliegtuigen straks gerichter van en naar de luchthavens vliegen verbruiken zij naar verwachting acht procent minder brandstof, aldus het Ontwerp Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim dat aan de Tweede Kamer is gestuurd. Daarmee neemt ook de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof af. Gelijkmatiger opstijgen en dalen en langer hoog vliegen zou zorgen voor zo’n 20 procent minder geluidshinder.

Om in het drukste gedeelte van het Nederlandse luchtruim meer ruimte te laten voor de burgerluchtvaart, komt een militair oefengebied in het zuidoosten te vervallen. Defensie krijgt daar een groter, grensoverschrijdend oefengebied in het noorden voor terug, waar wordt samengewerkt met Duitsland. Samen met het Plan-MER en de Passende Beoordeling voor Natura 2000 liggen de documenten die betrekking hebben op de voorstellen vanaf 15 januari zes weken lang ter inzage. Lees er hier meer over.

Onderhoud Polderbaan

Tussen 25 januari en 27 april gaat de Polderbaan dicht voor groot onderhoud. In deze periode zal bij zuidenwind het vliegverkeer dat uit noordelijke richting komt landen op de Zwanenburgbaan, zowel overdag als ‘s nachts. De Zwanenburgbaan is gedurende het onderhoud niet volledig inzetbaar als startbaan richting het noorden, omdat de taxibanen en opritten aan de zuidkant van deze baan niet beschikbaar zijn door werkzaamheden aan het taxibanenstelsel. Overdag zal bij noordenwind het vliegverkeer daarom indien mogelijk starten vanaf de Zwanenburgbaan – afhankelijk van onder meer het verkeersaanbod, de samenstelling van het verkeer en het weer – of van de Buitenveldertbaan.

Ontheffing nachtvluchten

Voor nachtvluchten in deze periode is een ontheffing aangevraagd voor het starten vanaf de Zwanenburgbaan. Incidenteel kan bij harde noordoostenwind de Kaagbaan naar het noordoosten worden ingezet als startbaan. Tijdens het groot onderhoud vervangt Luchtverkeersleiding Nederland het Instrument Landingssysteem (ILS) van de Polderbaan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen. Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud is afgerond. In de zes weken na afloop van het groot onderhoud kunnen hierdoor de Polderbaan en de Zwanenburgbaan niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan. Hierdoor kan bij zuidenwind de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker worden ingezet.

Informatiesessie

Wie meer wil weten over het groot onderhoud aan de Polderbaan en wat dat voor bewoners betekent kan zich aanmelden voor een online informatiesessie van Schiphol en LVNL op donderdagochtend 21 januari van 11:00 tot 12:00 uur. Mail naar [email protected] voor de link waarmee u de sessie kunt bijwonen.

Reacties