Het kan nu vriezen en het kan dooien met coronasituatie

Foto: Pixabay / Pete Linforth

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen daalde de afgelopen week in alle gemeenten in Zaanstreek – Waterland, met uitzondering van Edam Volendam: daar was juist een stijging te zien. Vergelijkbaar met het landelijk beeld blijven overtuigende effecten van de lockdown sinds 15 december vooralsnog uit.

Dat melden de regionale veiligheidsdienst en de GGD in hun laatste overzicht van de coronasituatie. ‘Het aantal mensen dat zich liet testen en het aantal mensen met een positieve testuitslag daalde weliswaar iets, maar het percentage positieve testen bleef hoog. ‘Het kan zijn dat mensen tijdens en na de feestdagen minder geneigd waren om zich te laten testen, of dat de lockdown wel effect heeft en minder mensen klachten hebben.’ In de afgelopen weken behoorde Zaanstreek – Waterland niet tot de regio’s met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Het percentage positieve uitslagen uit de GGD-teststraten was afgelopen week 13,7.

Minder jongeren besmet

Ten opzichte van de voorafgaande week werd een daling geturfd in het aandeel van nul- tot negentienjarigen van het totaal aantal besmettingen en een stijging in de groep tussen 20 en 39 jaar. In absolute aantallen was een stijging te zien in de leeftijdsgroepen 20-29, 30-39 en 75-plus. Op vrijdag 8 januari om 14:00 uur werden er achttien patiënten wegens Covid-19 verpleegd in het Zaans Medisch Centrum, van wie drie op de Intensive Care. In het Dijklander in Purmerend waren die laatste aantallen respectievelijk 35 en tien.

Bron: GGD / Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland

 

 

 

 

 

Landelijk was er in de afgelopen week een afname te zien van het aantal afgenomen testen, maar niet in onze regio. In de reguliere teststraten in onze regio lieten zich hier vijf procent meer mensen testen dan in de week ervoor. De ongebruikte capaciteit in de teststraten was 48 procent. Daarnaast lieten zich ruim 400 mensen zich testen in twee tijdelijke testbussen in Poelenburg en Volendam.

Ook zonder BSN

Daar kunnen ook mensen die niet in Nederland ingeschreven staan zich zonder BSN-registratie laten testen, zo blijkt uit de rapportage. Specifiek voor Poelenburg is dat alle informatie over de testbus in diverse talen beschikbaar is. Deze wordt onder meer verspreid via huisartsen, de woningcorporaties en via het netwerk van de wijkadviseurs en wijkwerkers van de gemeente en het sociaal wijkteam.

Vaccinaties

Vorige week donderdag is begonnen met het vaccineren van medewerkers werkzaam in de acute zorg in het ZMC en het Dijklander en van ambulancepersoneel. Er zijn in eerste instantie landelijk 33.000 Pfizer/BioNTech vaccins beschikbaar gekomen voor acuut zorgpersoneel en omdat dat volstrekt onvoldoende wordt er gewerkt met een strenge prioriteitenlijst. Zaanstreek – Waterland kreeg zo’n 5000 vaccins – 15,2 procent van het totaal.

Verpleeghuiszorg

Bij de GGD zijn intussen de voorbereidingen in volle gang om komende vrijdag te starten met het inenten van medewerkers van de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Daarna volgt al snel personeel van de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-ondersteuning. Sportcomplex De Beuk in Purmerend is aangewezen als centrale priklocatie voor deze groep.

 

Reacties