DZ benieuwd wat uitgebreide Wet Bibob gemeente gebracht heeft

Foto: Pixabay / Ulrike Leone

Democratisch Zaanstad is benieuwd wat het van kracht worden van de uitgebreide Wet Bibob op 1 augustus vorig jaar onze gemeente heeft opgeleverd. Het is sindsdien mogelijk om als overheid de achtergrond van een (rechts)persoon na te trekken voorafgaand aan een vergunning- of subsidieverlening, bij een vastgoedtransactie waarbij overheidseigendom betrokken is en in sommige gevallen bij de overdacht van erfpacht.

‘Zaanstad lijdt sinds jaar en dag onder serieuze vormen van ondermijning, gedeeltelijk door het proactieve Amsterdamse gemeentelijke geleid gericht op de aanpak van ondermijning, gedeeltelijk door het bestaan van een aantal zwakke wijken waar ondermijnende criminaliteit jarenlang ongeremd heeft kunnen toeslaan,’ schrijft de fractie in vragen over de uitwerking van de aangescherpte wet in Zaanstad. Fractievoorzitter Juliëtte Rot wil onder meer weten hoe de ambtelijke organisatie was voorbereid op de uitbreiding van de mogelijkheden om georganiseerde criminaliteit en ondermijning aan te pakken.

Overzicht

Ook vraagt ze een overzicht van het aantal keren dat er inmiddels een antecedentenonderzoek is gedaan, wat de opbrengst van dergelijke onderzoeken is geweest, hoeveel en welke ongewenste ontwikkelingen daarmee zijn voorkomen en of het onderzoek gericht was op een aanvrager van een vergunning, een beheerder, een bestuurder, een aandeelhouder of een andere (rechts)persoon. Daarnaast is een vraag in hoeveel gevallen een al verleende beschikking op basis van de wetswijziging is ingetrokken.

Landelijk bureau

Naast eigen onderzoek kunnen overheden ook een beroep doen op het Landelijk Bureau Bibob, dat op verzoek bekijkt of ereen ernstig gevaar bestaat dat een vergunning, subsidie, vastgoedtransactie of overheidsopdracht misbruikt gaat worden voor criminele activiteiten. Op grond van het advies van het bureau kunnen overheden ook weigeren om met een aanvrager in zee te gaan. Heeft Zaanstad al van deze mogelijkheid gebruikgemaakt en zo ja, wat was daarvan dan de afloop?

Weerbaarheid

DZ is met terugwerkende kracht niet gelukkig met de uitwerking van een in november 2017 aangenomen amendement van de partij over het uitvoeren van een onderzoek naar de weerbaarheid van de ambtelijke organisatie n van het bestuur in Zaanstad. Rot noemt het daarop volgende onderzoek nu ‘dusdanig aspecifiek dat hieruit geen conclusies, aanbevelingen en verbeterpunten te halen zijn voor onze Zaanse organisatie’. Ze vraagt daarom of het college bereid is om alsnog een weerbaarheidsanalyse ‘op maat’ te laten uitvoeren voor de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie.

Reacties