Huurders en corporaties samen in actie tegen eisen voor woningbouw

Foto: Google Street View

Het Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ) trekt, met steun van de corporaties aan Rochdale, ZVH en Parteon aan de bel over de wooncrisis in Zaanstad. Zij zien een stapeling van eisen waaraan woningen moeten voldoen, en met name de beoordeling van de cultuurhistorische waarde die de gemeente zo belangrijk vindt stuit op inbegrip.

De corporaties en de huurders willen vooral vaart maken met de (ver)nieuwbouw van sociale huurwoningen en ziet in de opstelling van de gemeente een rem op deze ambitie. ‘In verschillende buurten in de Zaanstreek willen we aan de slag, maar zeker in de vooroorlogse buurten beperken de eisen voor cultuurhistorische waarde onze realisatiekracht. In alle projecten willen we tot gedragen keuzes komen, altijd met respect voor het Zaans verleden. Wijken duurzamer, comfortabeler en vitaler maken, zonder in te leveren op de cultuurhistorische uitstraling. Maar bovenal moeten we tempo maken en samen met partners kijken hoe we kunnen versnellen,’ aldus het HoZ in een persbericht.

Jongeren wegjagen

Elf jaar op een wachtlijst staan voordat woonruimte in zicht komt vereist ‘bouwen, bouwen en nog eens bouwen’. ‘Er zijn in de Zaanstreek veel mensen die heel lang moeten wachten op een sociale huurwoning. Zeker jongeren en starters hebben weinig kans op een eigen stek, zij moeten noodgedwongen ergens anders naar een woning zoeken. Als we niet oppassen vertrekken de jongeren en jonge gezinnen uit de Zaanstreek, die juist zo nodig zijn: de caissière, de politieman, de onderwijzer, de verpleegster en de buschauffeur.’ Hieronder enkele plannen van Parteon.

Steeds meer eisen

In december 2019 ondertekenden het HoZ, de gemeente en woningcorporaties meerjarige prestatieafspraken, met als kern groei en verbetering van de sociale woningvoorraad. Het HoZ uitte destijds ook al zorgen over de stapeling van eisen, maar ‘inmiddels maakt het HoZ zich écht druk over de voortgang’. De stapeling neemt niet af, maar toe. ‘Hoe mooi zou het zijn als alle partijen meewerken om de woningnood te verhelpen. Natuurlijk is geschiedenis iets dat niet vergeten mag worden, maar het mag niet ten koste gaan van de bouw van woningen die zo broodnodig zijn. Wij zeggen bouwen, bouwen en nog eens bouwen,’ aldus voorzitter Onno Elema van het HoZ.

Steunbetuiging

Bestuurslid Lida Koning vindt dat de keuze voor hoe een woning wordt opgeknapt, of het nu nieuwbouw of renovatie is, bij de corporaties en de huurders moet liggen. ‘Stop met al die extra eisen. Vertrouw erop dat wij met onze samenwerkingsafspraken in de hand het beste voor ogen hebben. Zowel voor het Zaanse karakter als voor mensen met een kleine portemonnee.’ Het overleg doet een beroep op de inwoners van Zaanstad on hun steun voor deze opstelling uit te spreken door voor 5 december hun stem achter te laten op de website van één van de corporaties in Zaanstad: www.parteon.nl/iksteunhoz.

Brief aan Tweede Kamer

Het is echter niet alleen de gemeente die beperkingen opwerpt. In een brief aan de Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sprak het college eerder deze maand haar zorgen uit over de stikstofmaatregelen die de bouw in gevaar brengen. ‘Wees ambitieus in het oplossen van het stikstofprobleem en creëer snel de ruimte voor woningbouw op probleemlocaties als Zaanstad,’ schreef burgemeester Jan Hamming. Anders blijft nieuwbouw nog zeker tien jaar en waarschijnlijk nog wel langer problematisch. De brief is inmiddels doorgestuurd naar het kabinet.

 

 

Reacties