Mes in leerlingenvervoer: er moet bezuinigd worden

Foto: Pixabay

De gemeente zet het mes in het leerlingenvervoer. Ouders moeten meer ‘hun eigen kracht’ inzetten en kinderen moeten zelfredzamer worden. Dat moet, samen met het terugbrengen van de kilometerafstand en de duur van de reis, kosten besparen.

De SP, PvdD, POV en PVV wilden het vervoer voor leerlingen van het speciaal onderwijs onaangetast laten, maar het recht op vervoer naar het bijzonder onderwijs schrappen bij een afstand van minder dan vijftien kilometer tussen huis en school: ‘Dit betreft géén kinderen met speciale behoeften noch bestaat er een noodzaak dat kinderen naar scholen met een religieuze of bijzondere levensbeschouwelijke achtergrond gaan. Levensovertuiging zou volgens de Partij voor de Dieren en de SP geen grond moeten zijn om extra privileges te krijgen,’ schreven zij in een amendement op het begrotingsvoorstel waarbij de twee andere fracties zich aansloten, maar dat het niet haalde.

Plan van aanpak

Het nieuwe beleid moet komend schooljaar ingaan en hoe het er precies gaat uitzien is nog niet duidelijk. Een motie van Rosa, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie om te komen met een duidelijk plan van aanpak werd wel aangenomen. Als de kilometerafstand en de reistijd worden verhoogd kan dat nadelige financiële gevolgen hebben voor ouders en daar wil een raadsmeerderheid inzicht in alvorens akkoord te gaan met de plannen van het college. De nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer moet bovendien ruimte bieden voor maatwerk wanneer de omstandigheden daar om vragen.

Trein rijdt door

Wethouder Natasja Groothuismink heeft de raad nu geschreven dat dit plan van aanpak er in maart volgend jaar zal zijn – op het moment dat ook de nieuwe verordening op tafel komt. Dan moet alles opeens razendsnel geregeld worden: vanaf april doen ouders een aanvraag voor het nieuwe schooljaar en het nieuwe beleid moet daarom voor april volgend jaar worden vastgesteld. Buiten het zicht van de raadsleden worden dus nu al stappen ondernomen voor de voorbereiding van de nieuwe regels en het informeren van ouders en andere betrokken partijen.

‘Uiteraard werken wij hier nauw samen met ouders, onderwijs en andere partijen,’ schrijft de wethouder. De ouders krijgen alvast een brief over de voorgenomen veranderingen – die dus nog niet definitief zijn. ‘Met het onderwijs en de vervoerder bereiden we de impact van het nieuwe beleid voor. We bespreken hoe we hierin zo goed mogelijk met elkaar optrekken. Daarin nemen we ook de mogelijkheid van de inzet van maatwerk mee. Want dat blijft ook in het nieuwe beleid mogelijk.’ De wet verplicht gemeenten om vervoer naar religieus en speciaal onderwijs te vergoeden, maar gemeenten kunnen daar zelf een nadere invulling aan geven.

Reacties