Ringweg Westerkoog morgen weer op raadsagenda

De Binding is verworden tot een splijtzwam.
De Binding is verworden tot een splijtzwam.
Foto: Google Street View

De gemeenteraad praat morgen verder over wat gerust een heet hangijzer mag worden genoemd: de aanpassingen aan de ringweg van Westerkoog om een volledige openstelling van busbrug De Binding mogelijk te maken. Die aanpassingen moeten de veiligheid vergroten, maar Westerkogers vrezen het tegenovergestelde. In Westerwatering kunnen ze niet wachten op de voor hen verlossende ingreep.

Vorig week kwamen vijftien voor- en tegenstanders aan het woord als insprekers en vervolgens ontbrak de tijd voor de raad om zich ook nog over ht onderwerp te buigen. Onderzoeker Marc Holleman, die een maatschappelijke kostenbatenanalyse schreef die niets heel laat van de gemeentelijke plannen, waarschuwde voor de valkuil dat in dit stadium van het slepende proces emoties een realistische afweging in de weg staan. Volgens zijn analyse voegen de voorgestelde veranderingen niets toe: zowel de maatschappelijke kosten als de baten vallen negatief uit. ‘Ik heb nog nooit in mijn tijd als onderzoeker een plan gezien dat zó contraproductief werkt,’ zei hij.

Nader onderzoek

‘Met de weg binnendoor gaat iedereen er op vooruit,’ is de stellige overtuiging van Holleman, maar de aanleg van die Westerkoogweg kent ook vele haken en ogen. Lokaal Zaans wil er in elk geval een gedegen onderzoek naar, maar daar heeft het college zich nooit een fan van getoond. Morgen horen we hoe de andere fracties daar tegenaan kijken.

De plannen voor de rondweg vinden ook geen genade in de ogen van de Fietsersbond, en dan met name omdat de maximumsnelheid 50 blijft met het advies aan gemotoriseerd verkeer om 30 aan te houden. Westerkoog verwacht dat dit een wassen neus blijkt te zijn en geef de bewoners daar eens ongelijk in, nu de coronamaatregelen meer dan ooit duidelijk hebben gemaakt hoe een groot deel van de Nederlanders aankijkt tegen ‘dringende adviezen’.

Westerwatering ongeduldig

In het hopeloos ontsloten Westerwatering hebben ze echter geen boodschap aan de zorgen bij de buren. Daar is de overtuiging dat het allemaal best mee zal blijken te vallen met de toename van het verkeer op de Wildeman en de Glazenmaker, maar vooral dat voor henzelf alles beter is dan de tijdverslindende omwegen die nu in de spits, wanneer de busbrug gesloten is voor het autoverkeer, niet te vermijden zijn zijn. De ‘strijd om de busbrug’ gaat morgen vanaf 17:15 uur verder.

 

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen