Schooldirecteur schrikt als onderwijzer belt: wéér een uitvaller…?

Foto: Pixabay / Mohamed Hassan

Het stijgende aantal coronabesmettingen maakt het steeds lastiger voor basisscholen om de roosters rond te krijgen. Dat is de uitkomst van een peiling van het NOS Jeugdjournaal waarop ruim 500 basisscholen reageerden. In Zaanstad stelde de PVV al vragen over grote problemen in het speciaal onderwijs.

‘We hebben elke week wel drie of vier leraren die uitvallen. Daardoor ben ik bijna alleen nog maar aan het regelen en bellen om vervanging te vinden,’ vertelde directeur Janneke Oosterman van de Tamarinde in Zaandam aan het Jeugdjournaal. Haar collega Maaike Kerssens van De Watermolen in Koog aan de Zaan ervaart hetzelfde: ‘Elke keer als mijn telefoon gaat en een collega belt, schrik ik en ben ik bang dat er weer één uitvalt.’  Van de scholen die reageerden geeft bijna 80 procent aan dat er geen of niet altijd vervanging is als er leraren uitvallen door klachten of een besmetting.

Geen hoop op verbetering

Soms lukt het nog om een onderwijsassistent in te zetten, klassen samen te voegen of de directeur noodgedwongen voor de klas te zetten, maar een deel van de basisscholen ontkomt er niet aan om klassen naar huis te sturen. Er is volgens de peiling weinig hoop dat het snel beter zal gaan. Meer dan 400 scholen geven aan nog meer problemen te verwachten door uitval, helemaal nu het verkoudheidsseizoen is aangebroken. Ze verwachten dat er meer leraren besmet zullen raken en er vaker klassen naar huis gestuurd moeten worden.

Ook geeft een deel aan bang te zijn voor burn-outklachten bij collega’s, nu de werkdruk stijgt door het vele opvangen van andere klassen. Maar ook de zorgen over leerachterstanden zijn groot. Sneltesten voor leraren zouden erg helpen, zeggen bijna alle ondervraagde basisscholen. Een scholensluiting kan niet op veel bijval rekenen.

MBO

De MBO Raad maakt zich zorgen over de kwaliteit van het middelbaar beroeps onderwijs: ‘We zakken door het ijs,’ zegt voorzitter Adnan Tekin in Trouw. Niet alleen hogescholen en universiteiten moeten zich houden aan de strenge coronamaatregelen, zoals anderhalve meter afstand, ook de MBO-scholen zijn dat verplicht. Maar bij zogenoemde praktijkvakken als koken, groen- en dierverzorging of techniek is dat vaak moeilijk. ‘Het hart van het MBO is het praktijkonderwijs. Daarom is het zo wrang dat we maar 30 procent fysiek onderwijs kunnen geven,’ aldus Tekin.

Een ander probleem is het tekort aan stageplekken door de coronacrisis. Op dit moment zijn er 20.500 plaatsen te weinig, zo heeft de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven uitgezocht. “Het MBO heeft eigenlijk een soort huwelijk met het bedrijfsleven. We kunnen niet zonder elkaar.’

Reacties