Omgevingsverordening moet balans tussen wonen en natuur bevorderen

De eilanden van het Wormer- en Jisperveld.
Foto: Google Earth

Vierentwintig natuurorganisaties waaronder Landschap Noord-Holland steunden het voorstel van de provincie om 32 Bijzondere Provinciale Landschappen aan te wijzen. Daarin moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld weidevogels en is woningbouw niet zomaar toegestaan. Wel willen ze in de toekomst ook gebieden in het Natuurnetwerk Nederland toevoegen, zoals de eilanden in het Wormer- en Jisperveld.

De natuurgebieden zijn buiten de beschermde landschappen gehouden en de organisaties vrezen dat dit op de langere termijn zal betekenen dat het behoud van het landschap in natuurgebieden niet meer goed geregeld is. De Bijzondere Provinciale Landschappen zijn onderdeel van de vorige week vastgestelde nieuwe Omgevingsverordening, een document waarin 21 nu geldende verordeningen zijn samengevoegd met regels op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water.

Wonen en natuur combineren

‘Noord-Hollanders willen graag woonruimte, maar ook dat onze mooie groene leefomgeving behouden blijft,’ zegt Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening Cees Loggen. Volgens hem is het zaak hierin de balans te vinden. ‘Wat nieuw is, is dat we grotere aaneengesloten landschappen op een eenduidige manier beschermen. Dit is in de plaats gekomen van het beschermen van allerlei gebieden met veel verschillende regels.’ Deze landschappen overstijgen vaak de gemeentegrenzen en zijn onvervangbaar.

 

Controle bij provincie

Per landschap is aangegeven welke ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische of aardkundige waarden aanwezig zijn, de zogenoemde kernkwaliteiten. Voorbeelden hiervan zijn het leefgebied voor weidevogels, waterlopen en verkavelingsvormen in oude polders, de openheid en de vergezichten in het landschap of een bijzondere opbouw van de ondergrond. Het is aan gemeenten, woningcoöperaties of andere initiatiefnemers om plannen te maken die passen binnen deze regels. De nieuwe verordening gaat half november in.

 

Reacties