Binnen enkele dagen meer duidelijk over mondkapjes

Deze zijn te koop in de Zaanstore in Zaandam.
Foto: Twitter / Anneke Wijdogen - Vis

Het Rijk en de veiligheidsregio’s Rijk denken er enkele dagen voor nodig te hebben om de voorwaarden op een rij te zetten waaraan burgemeesters moeten voldoen wanneer ze een mondkapjesplicht willen instellen. ‘Ze mogen niet zomaar zeggen: in mijn regio moet je een kapje op. Daarvoor zijn de gevolgen te groot,’ zegt een woordvoerster van het Veiligheidsberaad.

Er worden onder meer afspraken gemaakt over de onderbouwing van het kiezen voor een mondkapje, over de mate waarin het verplicht kan worden gesteld en over de handhaving op straat. Gisteren is afgesproken dat burgemeesters die een mondkapje willen invoeren de bestuurlijke ruimte krijgen om dat te doen. Maar ze moeten daar met goede redenen een bepaalde plaats of meer plekken voor aanwijzen. Dan kunnen mensen zelf beslissen of ze wel of niet in die omgeving willen komen. Het is nog onduidelijk of het dragen van een mondkapje verplicht wordt of dat het bij een dringend advies blijft.

Ongrondwettelijk

Volgens rechtsgeleerden zou een mondkapjesverplichting ongrondwettelijk zijn en dus onmogelijk. ‘Dat wordt nu onderzocht en dat heeft ook weer consequenties voor de eventuele handhaving, de boetes zeg maar,’ aldus de woordvoerster. Een experiment met mondkapjes zal ook gemonitord moeten worden, want als blijkt dat ze niet helpen worden de pilots weer stilgelegd. ‘De bestaande coronaregels blijven altijd leidend,’ aldus het Veiligheidsberaad, het samenwerkingsverband van de veiligheidsregio’s.

Draagvlak onbekend

Zodra alle afspraken zijn vastgelegd zal een burgemeester of een veiligheidsregio het dragen van mondkapjes op bepaalde plekken zelf met redenen omkleed naar buiten brengen. Het Veiligheidsberaad komt er niet speciaal voor bijeen, want het gaat om een regionale of lokale kwestie. De burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam zijn voorstanders van mondkapjes, maar het is nog niet bekend of in die steden een draaggebod gaat gelden. Het is ook niet duidelijk hoe groot het draagvlak onder de Nederlandse burgemeesters is.

Reacties