Twee ton van provincie voor opvang wilde dieren

Foto: Wikipedia / Topfklao

De provincie steekt 200.000 euro in opvangcentra voor wilde dieren, zoals de Wildopvang in Krommenie. Het beschikbare budget wordt gebruikt om opvangcentra te ontlasten en om educatie over wilde dieren te verbeteren.

Een ton wordt gereserveerd voor een opdracht aan een externe adviseur die de centra rechtstreeks kan helpen met het opstellen van formats voor diverse wettelijk verplichte protocollen. Dit gaat dan bijvoorbeeld over hygiƫne, verzorging, quarantaine en euthanasie. De andere helft van het budget wordt gebruikt voor educatie door de opvangcentra aan derden. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van les- en spreekbeurtpakketten, informatiefolders, de deelname aan beurzen en markten en voorlichting aan diverse organisaties. Educatie helpt bij het voorkomen van noodzaak tot zorg voor wilde dieren, maar ook bij het ophalen van donaties en het werven van vrijwilligers.

Meer aandacht voor wilde dieren

In overleg met onder andere opvangcentra, stichting DierenLot, wethouders en Statenleden is besloten hoe zij de 200.000 euro willen gaan besteden. Deze overleggen hebben er tevens toe geleid dat de provincie ook in haar eigen communicatie meer aandacht besteedt aan de opvang van wilde dieren, bijvoorbeeld via het platform Groen Kapitaal. Daarnaast vindt overleg plaats tussen de provincie, de opvangcentra en de omgevingsdienst over het rapportageproces en praat de provincie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over aanpassing van wet- en regelgeving.

Het is volgens Gedeputeerde Ilse Zaal voor het eerst dat de provincie geld voor dit doel beschikbaar stelt. ‘Mede dankzij de inbreng van verschillende partijen kan het geld nu snel worden ingezet voor een duurzame verbetering van de opvang van onder andere vogels en egels.’

Reacties