Bij herinrichting straten zonder fietspad allemaal 30 kilometer per uur

De brede rode stroken moeten het signaal afgeven dat auto's slechts te gast zijn.
Foto: Google Street View

De minister van infrastructuur en Waterstaat heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarbij de maximum snelheid voor motorvoertuigen binnen de bebouwde kom wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur op straten en wegen zonder een vrijliggend fietspad. GroenLinks en D66 willen daar in Zaanstad alvast op voorsorteren door vast te leggen dat bij herinrichtingen op zulke straten en wegen 30 de norm is.

Waar wel een vrijliggend fietspad aanwezig is blijft de huidige maximum snelheid van 50 kilometer per uur gehandhaafd. De gemeenteraad spreekt er op 2 juli over en dan wordt het voorstel in stemming gebracht. De twee partijen noemen expliciet de Weverstraat, de Parkstraat en de Eikelaan in Krommenie, de J.J. Allanstraat in Westzaan en de Glazenmaker en Wildeman in Westerkoog. Een langzamere snelheid op dergelijke wegen vergroot de veiligheid en verkleint de uitstoot van schadelijke stoffen, aldus Hildr Vogelesang (GroenLinks) en Jan de Vries (D66).

Financieel gunstig

Het voorsorteren op toekomstig landelijk beleid is voor Zaanstad bovendien financieel gunstig, betogen de twee. Er hoeven dan in de toekomst niet opnieuw kosten te worden gemaakt voor deze straten en wegen. De nieuw in te richten 30-kilometerstraten moeten door hun inrichting duidelijk maken dat de automobilist er te gast is, bijvoorbeeld door brede rode fietsstroken zoals die zijn aangebracht in Nauerna.

Reacties