Fusie RTVI Zaanstreek en De Orkaan op komst

Foto: PxHere / CC0 Publiek domein

RTVI Zaanstreek en De Orkaan willen vanaf 8 mei 2021 samen verder als de nieuwe lokale omroep in de Zaanstreek en gezamenlijk de zendmachtiging hiervoor aanvragen. De huidige zendmachtiging van RTVI verloopt die dag.

Tot zes maanden voor het verlopen van de huidige aanwijzing kunnen de huidige lokale omroep en eventuele andere geïnteresseerden een aanwijzingsaanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. Dat verzoekt vervolgens de gemeenteraden van Zaanstad en van Wormerland om een advies over de vraag of de lokale omroep/aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen wat betreft de juridische status van de aanvragers, hun primaire doelstelling en de aanwezigheid van ‘een representatief orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt’.

Informatiesessie

Daarnaast hebben lokale omroepen verenigd in de Olon en NLPO in een convenant met de VNG nadere afspraken gemaakt over de algemene uitgangspunten van het begrip ‘lokaal toereikend media-aanbod’ volgens de Mediawet en kwaliteitscriteria vastgesteld. Die dienen een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol te spelen bij de aanwijzing van een lokale omroep. Dat proces is inmiddels van start gegaan in Zaanstad. Begin september wordt een informatiesessie georganiseerd voor de raad en andere geïnteresseerden. Het programma daarvoor is nog niet volledig uitgewerkt.

Eigen wens

De Orkaan en RTVI Zaanstreek hebben de verkenning voor een fusie op eigen kracht opgestart, meldt wethouder Annette Baerveldt van Cultuur aan de raad van Zaanstad. Om een fusie te bereiken en gezamenlijk een aanvraag voor de zendmachtiging te kunnen indienen moet het samengaan uiterlijk in oktober zijn afgerond. Deze intentie hebben de partijen al schriftelijk vastgelegd. Verder is er al een aantal samenwerkingsprojecten gestart. De bedoeling van RTVI en De Orkaan is dat de twee gemeenten die ze samen gaan bedienen de kosten voor de begeleiding van het proces gaan dragen, omdat ze er zelf geen geld voor hebben. Zaanstad heeft dat al toegezegd.

‘Conform artikel 2.63 lid 1 van de Mediawet bevordert het college van Burgemeester en Wethouders het samengaan van die instellingen als meer dan één lokale instelling in een gemeente aan de eisen voldoet,’ staat in de brief waarmee de raad wordt ingelicht. ‘Door de inspanning van het college onder begeleiding van een onafhankelijke en deskundige partij te doen wordt de kans op succes vergroot. Dit draagt bij aan een duurzame machtiging aan een nieuwe lokale omroep.’

Betere omroep

Radio, televisie en internet/sociale media spelen een belangrijke rol bij het informeren van de Zaanse samenleving, aldus het college. ‘Kernwoorden hierbij zijn onafhankelijke nieuwsgaring, kwaliteit en diversiteit van de informatievoorziening. De Orkaan en RTVI Zaanstreek hebben ieder hun eigen deskundigheid, kwaliteiten en netwerken binnen de Zaanse samenleving. Bij een fusie komen deze kwaliteiten bij elkaar met als gevolg een betere lokale omroep die beter voldoet aan de door VNG en Olon vastgestelde kwaliteitscriteria.’ Er wordt daarom in eerste instantie maximaal 20.000 euro ter beschikking gesteld om tot een goede afloop van de fusieplannen te komen, waarvan Wormerland gezien de verdeelsleutel op grond van het aantal inwoners 1890 euro moet bijdragen.

Eén omroep

De wetgever heeft bepaald dat per gemeente, voor de duur van vijf jaar, aan slechts één omroepinstelling zendtijd kan worden toegewezen. Deze omroepinstelling wordt geacht lokaal gebonden informatie te verschaffen en te fungeren als communicatiemogelijkheid voor de burgers van Zaanstad (en in ons geval dus ook Wormerland). De gemeente is verplicht om minimaal 1,32 euro per huishouden te besteden aan dat lokale medium. In het geval dat zich alsnog twee of meer partijen bij het Commissariaat voor de Media melden voor de Zaanse zendmachtiging moet de gemeente álle geïnteresseerde partijen vragen om een samenwerking met elkaar te zoeken en als dat niet mogelijk is moet de gemeenteraad een onderbouwde keuze maken. Maar het college verwacht geen andere kapers op de kust.

Reacties