Gemeente gaat betalingen van burgers weer opeisen

Foto: PxHere

De gemeente gaat vanaf maandag 1 juni anders om met vorderingen, de terugvordering van uitkeringen en de gemeentelijke belastingen. ‘Maatwerk voor Zaankanters met betalingsproblemen blijft voorop staan,’ aldus een persbericht. Het aanvragen van een betalingsregeling of uitstel van betaling blijft altijd mogelijk.

Nu er een nieuwe versoepeling van de coronabeperkingen aankomt wil Zaanstad snel inzicht krijgen in de grootte van betalingsproblemen bij inwoners en ondernemers. Zo wil ze voorkomen dat mensen (verder) in de schulden raken. Vanaf 1 juni wordt de invordering weer opgestart. Dit houdt in dat Zaanstad weer aanmaningen, ingebrekestellingen en dwangbevelen verstuurt. Voordat de gemeente deze invorderingen verstuurt, krijgen de inwoners en ondernemers eerst een brief. Hierin staat een overzicht van hun betalingsverplichtingen. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners daar zicht op houden.

Financiële zekerheid

De gemente wil echter ook maatwerk bieden waar het financieel echt niet gaat. Denk hierbij aan inwoners en ondernemers die financieel door de coronamaatregelen getroffen zijn en waarvoor financiële zekerheid niet langer vanzelfsprekend is. Ondernemers krijgen voor de periode tot 1 juni geen precariobelasting opgelegd, omdat ze geen terras konden openen. De BIZ-aanslagen voor ondernemers schort de gemeente voorlopig op. Ook de marktgelden worden niet in rekening gebracht of worden gecorrigeerd omdat de markten niet altijd gehouden konden worden.

Deurwaarders

Ook de deurwaarder heeft te maken met de gevolgen van het coronavirus. Het Rijk werkt op dit moment aan een noodwet die de deurwaarder helpt bij het veilig uitreiken van stukken. Totdat die noodwet er is, zet de gemeente de deurwaarder niet in. De invorderingsrente van vier procent wordt met terugwerkende kracht vanaf 23 maart verlaagd naar nul.  Er worden ook geen boetes opgelegd voor het niet op tijd doen van aangiften.

Reacties