Praten over post-coronacijfers met een blinddoek en een glazen bol

Foto: Pixabay / Peggy Choucair

De voorjaarsnota 2020 – 2024 die het college naar de raad heeft gestuurd bevat geen nieuw beleid: nu het leven en de toekomst volstrekt onvoorspelbaar zijn geworden door corona heeft dat geen enkele zin.

Op 18 juni zijn de algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota en op 2 juli moet de gemeenteraad zich uitspreken. Dat worden onwerkelijke debatten, op basis van economisch drijfzand. Er kunnen wel politieke vergezichten worden geschilderd, maar niemand weet nog hoe realistisch die zijn. ‘De coronacrisis raakt ons allemaal,’ zegt wethouder wethouder Van Financiën Hans Krieger in een persbericht. ‘Die heeft een enorme impact op alles waar we in Zaanstad mee bezig zijn en dus ook op de gemeentelijke begroting. Dat blijkt al uit alles wat er de afgelopen periode vanuit de samenleving op ons af is gekomen. Van ondernemers en culturele instellingen tot meer mensen die een uitkering aanvragen door baanverlies. Niet alleen de maatschappelijke, maar ook de financiële impact voor Zaanstad is groot en stelt ons voor een nieuwe uitdaging.’

Tekort

Er is nu als het ware een ‘foto’ gemaakt van het gemeentelijke huishoudboekje. Zelfs zonder de gevolgen van corona zou Zaanstad al een structureel tekort hebben.  De huidige situatie maakt het zeker niet makkelijker. Het maken van de juiste keuzes wordt de komende periode enkel belangijker,’ aldus de wethouder. De Voorjaarsnota beschrijft de situatie zoals die was vóór het nieuwe oronavirus en de daaropvolgende maatregelen van kracht werden. De komende maanden zullen worden gebruikt om de effecten van de crisis op de gemeentelijke begroting in kaart te brengen en met de raad te bespreken, zodat tijdens de vaststelling van de begroting de juiste keuzes gemaakt kunnen worden. Nog voor het zomerreces krijgt de raad een brief met een eerste indicatie van de gevolgen.

Ambities bijstellen

Volgens Krieger is het nu zaak om ‘ambities ter discussie te stellen’: ‘We moeten ons realiseren dat dit niet alleen een gezondheidscrisis, maar ook een sociaal maatschappelijke en economische crisis is. De wederopbouw, de manier waarop we onze stad vitaal houden, zal de komende jaren onze primaire aandacht moeten krijgen. Dat kan alleen als we gezamenlijk bespreken wat voor ons van belang is in het Zaanstad van na de crisis.’

 

Reacties