Zaandijker (52) blijft in voorarrest in ontucht- en kinderpornozaak

Foto: Needpix.com

Een 52-jarige man uit Zaandijk die wordt verdacht van ontucht met zijn stiefdochter en van het in bezit hebben van een grote hoeveelheid kinderporno blijft in voorarrest. De rechtbank ziet geen aanleiding om dat te schorsen vanwege de gevolgen van de coronacrisis.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak was gepland in Zutphen voor 31 maart, maar de rechtbank is wegens de virusuitbraak voor het publiek gesloten en de rechtbank kon de zaak die dag daarom niet op een openbare, voor het publiek toegankelijke zitting inhoudelijk behandelen. Het streven was om een openbare behandeling zoveel mogelijk te borgen door alle betrokkenen de kans te geven om per email standpunten in te dienen. Aan de hand van deze standpunten zijn de rechters in gezamenlijk overleg tot een beslissing gekomen over de voorlopige hechtenis.

Geen eerlijk proces

De raadsman van de Zaankanter had verzocht om de vrijlating van de verdachte omdat er geen sprake zou zijn van een eerlijk proces. Dit omdat de zitting niet openbaar is, de verdachte en diens advocaat niet naar de zitting mogen komen om het woord te voeren en er geen controle op het rechterlijk functioneren kan plaatsvinden. De huidige gang van zaken is in strijd met het aanwezigheidsrecht en levert een schending van de behoorlijke procesorde op, aldus de raadsman. De officier van justitie verzette zich tegen het vrijlaten van de man en de rechters gingen daarin mee.

Een probleem is dat op dit moment apparatuur om met beeldbellen een digitale zitting te kunnen houden slechts zeer beperkt beschikbaar is. Andere manieren om op een veilige manier met een verdachte, advocaat en officier van justitie te kunnen communiceren is er niet. Dit is een overmachtsituatie die volgens de rechtbank niet tot een schending van de wet leidt. De verdachte kan op de inhoudelijke zitting die nu op 3 juni op de rol staat niet alleen opmerkingen maken over deze gang van zaken, maar ook over de strafzaak zelf. ‘Het coronavirus heeft gevolgen voor de detentieomstandigheden en geeft meer zorgen voor dierbaren, maar dat is nog geen reden om verdachte te schorsen uit het voorarrest,’ zo staat in de overwegingen.

Reacties