Covid-19 in rioolwater, geen gevaar voor personeel waterzuivering

De (niet-bemonsterde) rioolwaterzuiveringsinstallatie in Poelenburg.
Foto: Google Earth

Er zijn door het RIVM 80 sterfgevallen gemeld op de dag dat bekend werd dat het nieuwe coronavirus inmiddels in Nederlands rioolwater is aangetroffen. Sommige patiënten met Covid-19 hebben het virus in de ontlasting en die komt via de toiletten in het riool terecht. Afvalwatermedewerkers zijn beschermd tegen het virus als zij zich aan de hygiënevoorschriften houden.

Het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu constateert ook dat de oplopende curve van de afgelopen tijd wat betreft het aantal nieuw opgenomen patiënten in het ziekenhuis nu lijkt dit af te vlakken. Dat wijst mogelijk op een voorzichtige afname van de snelheid waarmee het virus zich verspreidt, maar harde conclusies zijn er nog niet aan te verbinden. Daarvoor is het nog te vroeg dag. Met de cijfers van het aantal ziekenhuisopnames is met behulp van wiskundige modellen de snelheid van verspreiding van het virus berekend. De snelheid waarmee het virus zich verspreidt lijkt ook af te nemen. ook dit moet de komende dagen nog blijken.

Zaanstreek

Dat vandaag veel overleden patiënten zijn gemeld komt omdat het ook meldingen betreft van personen die verspreid over de afgelopen paar dagen overleden zijn. De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven. Het totale aantal bevestigde coronapatiënten in Nederland is nu 6412 (+852), het aantal overledenen 356 (+80) en het aantal mensen dat opgenomen is (geweest) in het ziekenhuis 1836 (+341). De stand van zaken in de Zaanstreek is vandaag 18,6 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners in Zaanstad, 18,4 in Wormerland en 61,5 per 100.000 inwoners in Oostzaan. Die aantallen waren gisteren respectievelijk 12,8, 12,2 en 51,2. Landelijk gezien stijgt het aantal opnames op de Intensive Cares; in het ZMC zijn momenteel twaalf zieken met corona opgenomen, maar die hoeven niet allemaal op de IC te liggen.

Afvalwater

Dat in afvalwater in Amsterdam, Tilburg en bij de installatie die het afvalwater van Loon op Zand zuivert met DNA-technieken het nieuwe coronavirus is gevonden toont aan dat dit een effectieve manier is om de aanwezigheid van het virus aan te tonen. Op 17 februari begon een wekelijkse monstername van afvalwater bij Schiphol. De eerste twee weken werd het virus niet aangetroffen, maar in het afvalwater van 2, 9 en 16 maart kon met moleculaire detectiemethoden het genetische materiaal van het virus worden aangetoond. Dit was vier dagen nadat in ons land de eerste persoon positief getest was. Een deel van de patiënten heeft diarree.

Snel van mens naar riool

Op 3, 10 en 17 maart is ook afvalwater in Tilburg bemonsterd en werd op alle dagen genetisch materiaal van het virus gevonden. Op 3 en 18 maart is afvalwater bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Kaatsheuvel getest, dat onder andere het afvalwater zuivert uit de woonplaats van de eerste gerapporteerde coronapatiënt in Nederland. In het monster genomen op 3 maart werd het virus niet aangetroffen, maar in het monster van 18 maart wel. Eerder toonde het RIVM met dezelfde technie het norovirus, antibioticaresistente bacteriën, het poliovirus en het mazelenvirus aan.

Veilig werken

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de beschermingsmaatregelen voor mensen die met afvalwater werken ook het nieuwe coronavirus aankunnen. Zij moeten direct contact met en het inslikken en/of inademen van nevel van afvalwater vermijden door het dragen van beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, een veiligheidsbril, en een masker en/of gezichtsbescherming. Bovendien moeten de medewerkers regelmarig hun handen wasen en ogen, neus en mond niet aanraken met ongewassen handen.

Reacties