Omrijdende auto’s kunnen Zaanse woningbouw hinderen

Foto: Pixabay / Annca

Bouwers kunnen in Noord-Holland vanaf morgen weer vergunningen aanvragen voor woningbouwprojecten die stikstofneerslag veroorzaken. Dat komt door de landelijke maatregel om overdag op de snelwegen maximaal 100 kilometer per uur te rijden. De gevolgen voor Zaanstad zijn nog ongewis.

Veel ruimte levert dit echter niet op, omdat op de meeste wegen in onze provincie eerder ook al 100 kilometer per uur de limiet was. Er zijn daarom op korte termijn meer landelijke maatregelen nodig om stikstofruimte te creëren. Door de snelheidsverlaging wordt er minder stikstof uitgestoten en komt er minder neerslag neer op natuurgebieden en verbetert de biodiversiteit. Dit biedt vanaf 24 maart ook beperkt ruimte voor woningbouwprojecten. Het totaal aan stikstofneerslag moet daarbij wel onder het huidige niveau blijven. De provincie heeft de gemeenten hierover geïnformeerd. Zo konden zij zich voorbereiden op het snel indienen van de vergunningaanvraag.

Landelijk systeem

Sinds vandaag bestaat er een landelijk systeem waarin stikstofneerslag die niet neerkomt op natuur per natuurgebied wordt geregistreerd. Dertig procent mag niet meer worden gebruikt en komt daardoor ten goede aan de natuur. De overige 70 procent mag worden ingezet voor woningbouw en een aantal wegenprojecten van het Rijk. Voor de bouw van klimaatneutrale woningen slaat er vaak tijdelijk meer stikstof neer dan is toegestaan, maar zorgen de huizen na oplevering voor een vermindering de van stikstofneerslag door bijvoorbeeld het gebruik van een warmtepomp. ‘Daarom is het heel goed dat bouwers stikstofruimte kunnen gebruiken die op deze manier vrijkomt,’ aldus Gedeputeerde Esther Rommel van Natuur en Landschap.

Grote bouwopgave

Vooral in Zaanstad en Haarlemmermeer is de woningbouwopgave groot. Naar het zich laat aanzien levert de snelheidsverlaging voor Zaanstad op enkele locaties beperkt ruimte voor woningbouw op. Het ziet er echter naar uit dat deze landelijke maatregel op die plekken een negatief effect heeft. Naar verwachting wijkt het verkeer namelijk uit naar andere lokale wegen, waardoor er juist meer stikstof gaat neerdalen op de lokale natuur. Dit geldt ook voor enkele andere gebieden in Nederland. Daarom hebben de provincies het Rijk verzocht om een beoordeling van de effecten specifiek in deze gebieden, zodat ook hier woningen gebouwd kunnen worden. Het Rijk gaat dat onderzoeken en blijft in overleg met de provincies om mogelijke oplossingen hiervoor te bespreken.

Voorrang voor woondeals

Landelijk is besloten dat de stikstofruimte wordt verdeeld met het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Daarom moeten vergunningen die door gemeenten eerder zijn aangevraagd al worden gestuurd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende woningbouwprojecten. Woondealprojecten krijgen voorrang. Dat zijn door het Rijk gekozen projecten in stedelijke regio’s voor versnelling van woningbouw en daar doet ook Zaanstad aan mee. Na twee weken mogen projecten buiten de woondeal met 100 woningen en meer een vergunning indienen. Als er dan nog ruimte is, komen overige projecten pas aan bod.

 

Reacties