Cultuurzaal en De Pelikaan in nieuw pand Durghorstplantsoen

Foto: Google Earth

Het college heeft een voorstel naar de raad gestuurd voor een cultuurzaal in combinatie met een wijkcentrum – de nieuw te bouwen Pelikaan – aan het Durghorstplantsoen in Krommenie. Boven de voorzieningen komen huurwoningen. Een vervangende plek voor De Groote Weiver wordt het niet: dat traject wordt apart bewandeld.

De nieuwe cultuurzaal wordt verbonden met het aangrenzende wijkcentrum en maakt gebruik van de faciliteiten van dat centrum, zoals de receptie en de bar. In het voorstel is sprake van een cultuurzaal met een vlakke vloer met 150 à 160 zitplaatsen of 250 à 300 staanplaatsen. Daarvan kan het wijkcentrum dan ook gebruik gaan maken, want de opdeelbare zaal zal de grote zaal van het wijkcentrum worden. Dit gemengde culturele/maatschappelijke gebruik moet voor een maximale bezettingsgraad zorgen. ‘Dat is belangrijk voor een goede exploitatie en betaalbare huren voor de verenigingen, scholen en andere gebruikers,’ schrijft het college. De programmering van de cultuurzaal is in eerste instantie besproken tussen De Pelikaan, Theatermijn, De Groote Weiver en FluXus. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond. Met alle betrokkenen is besproken of De Groote Weiver ook zou kunnen verhuizen naar het Durghorstplantsoen, maar dat is niet haalbaar omdat het geen combinatievoordelen oplevert.

Aanwinst

Het college kiest er nu voor om de vervolgtrajecten met De Groote Weiver enerzijds en de cultuurzaal in combinatie met wijkcentrum op de locatie Durghorst anderzijds los te trekken. De vestiging van de cultuurzaal op de locatie Durghorstplantsoen in combinatie met De Pelikaan moet op korte termijn verder worden uitgewerkt. ‘De beoogde cultuurzaal in het centrum van Krommenie is een aanwinst voor heel Zaanstad Noord. Het plan biedt extra ruimte voor cultuur en ontmoeting en levert daarmee een mooie bijdrage aan de leefbaarheid in de hele buurt. Ook de combinatie met het wijkcentrum en de nieuwe woningen is heel waardevol, want ook hier is veel behoefte aan,’ schtijft het college aan de raad.  De volgende stap is het opstellen van intentieovereenkomsten tussen Parteon, de gemeente en De Pelikaan, waarin de plannen voor de Durghorst verder worden uitgewerkt. De opties die zijn onderzocht en de uitkomsten staan hieronder:

Te kleine kavel

De gemeente is en blijft in gesprek met de Groote Weiver over haar toekomst. Een wijkcentrum – vooral voor ouderen – en De Groote Weiver – met een veel jongere doelgroep – zijn niet zomaar in elkaar te schuiven in één gemeenschappelijk gebouw, vanwege de zeer uiteenlopende activiteiten en culturen. Een gezamenlijke accommodatie, groter dan een normaal wijkcentrum en centraal in Krommenie zou wel kunnen als er binnen achter de voordeur voldoende ruime zou zijn voor eigen sferen en activiteiten. Het beschikbare kavel aan het Durghorstplantsoen biedt echter te weinig ruimte om ook nog ruimtes voor De Groote Weiver toe te voegen zonder in problemen te komen met andere noodzakelijke onderdelen of randvoorwaarden van het bouwprogramma, zoals het bouwvolume en het vereiste aantal parkeerplaatsen op eigen terrein.

Overlast

De bewoners in de nieuwbouw boven het nieuwe wijkcentrum en de zittende bewoners in de directe omgeving zijn ook veelal ouderen. De Pelikaan, De Groote Weiver en Parteon hebben alle drie aangegeven dat de risico’s voor overlast te groot zijn als de activiteiten van de Groote Weiver ook naar het nieuwe gebouw zouden worden gehaald. De Groote Weiver trekt veel jongeren, activiteiten gaan door tot na middernacht, er is lawaai bij vertrek in de nacht, er kan worden gehangen op het plein en De Groote Weiver houdt ook buitenactiviteiten die in deze omgeving hinder kunnen opleveren. De optie Durghorstplantsoen is daarmee van de baan.

Reacties