Platform Twiske Geen Pretpark mag alleen via inwoner inspreken

Foto: Twitter / Provincie Noord-Holland

Platform Twiske Geen Pretpark, de Stichting Hart voor het Twiske en natuurorganisatie IVN mogen morgen niet inspreken als de raad van Zaanstad het Ambitiedocument Twiske – Waterland bespreekt, omdat ze geen banden met Zaanstad zouden hebben. De organisaties die strijden tegen de vercommercialisering van Het Twiske nemen daar geen genoegen mee.

‘In de gemeente Zaanstad is inspraak mogelijk wanneer de verzoeker inwoner van Zaanstad is of een onderneming/stichting heeft in Zaanstad. Het Platform Twiske Geen Pretpark is niet gevestigd in Zaanstad. Dit betekent dan ook dat namens het platform niet kan worden ingesproken. Naast hetgeen u schriftelijk heeft ingestuurd, is het nog een optie dat een inwoner van Zaanstad die aangesloten is bij het platform inspreekt. Deze inwoner kan zich bij ons melden,’ schrijft een raadsadviseur aan José Anne Berkhof van het platform, die het verzoek om te mogen komen inspreken indiende.

Wet bestuursrecht

Haar antwoord liet niet lang op zich wachten: ‘Volgens artikel 1 van de Algemene wet bestuursrecht Artikel 1:2 [1.2] wordt onder belanghebbende verstaan ‘degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken‘,’ schrijft zij. ‘De zeggenschap over Het Twiske ligt bij de omliggende gemeentes en de provincie (de zogenoemde Gemeenschappelijke Regeling). Dus wij zijn wel degelijk belanghebbend, omdat wij in een van deze gemeentes zijn gevestigd. Met het verbod op inspreken wordt de democratische besluitvorming geschaad. Wij gaan ervan uit dat wij spreektijd krijgen, conform artikel 1 Algemene wet bestuursrecht.’ Er werd door het platform al ingesproken in Amsterdam, Landsmeer en Oostzaan en bij de provincie. 

Betrokken sinds 2005

Het open platform voor betrokken burgers uit de gemeenten rondom het Twiske werd in 2005 opgericht en is er vooral op gebrand om het verbod op overnachtingen in het natuur- en recreatiegebied overeind te houden. ‘Overnachten is wettelijk niet toegestaan volgens de bestemmingsplannen van Landsmeer en Oostzaan, omdat dit de natuur schaadt. De Vogelbeschermingswacht Zaanstreek heeft hierover zijn zorgen geuit. In de bestemmingsplannen, die leidend zijn bij de besluitvorming, is geen evenemententerrein ingetekend. Er is ook geen sprake van een intensief en extensief recreatiegebied. Het gehele Twiske valt onder de Natura 2000-wetgeving. Festivals zijn onrechtmatig gehouden, reden dat wij nu een handhavingsverzoek in hebben gediend bij de gemeente Landsmeer,’ zo had Berkhof de raad van Zaanstad willen voorhouden.

Natuurtoets onvoldoende

De rest van haar – nu mogelijk alleen schriftelijk ingediende betoog – hier in een samenvatting: ‘Sinds 2013 valt Het Twiske onder de zeer strenge Europese Natura 2000-wetgeving. Recreëren mag, zoals wandelen, fietsen, zwemmen, duiken, zeilen, kanoeën, pannenkoeken eten etcetera. Maar alleen als het de beschermde soorten geen schade berokkent. Festivals en grootschalige evenementen passen hier dus niet. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vogels die zijn blootgesteld aan hard geluid veel minder overlevingskansen hebben.’

Opnieuw Berkhof: ‘De Natuurtoets biedt onvoldoende bescherming. Deze wordt door de ondernemers betaald. Bij het Lentekabinet, dat in het broedseizoen wordt gehouden, is slechts op twee punten gemeten, in plaats van de vereiste vijf, aldus IVN. Daarnaast ontbreekt onderzoek naar de stikstofuitstoot van de nu 50.000 festivalbezoekers per jaar in dit Natura 2000-gebied. Sinds 2013 moet de natuur moet leidend zijn bij het beleid. Het Recreatieschap zou Natuurschap moeten heten. Uit een enquête onder 500 bezoekers blijkt bovendien dat het merendeel van de bezoekers komt voor de rust van de natuur.’

https://twitter.com/GroenLinksNH/status/1226867175421546496

 

Reacties