Vergunning verleend voor nieuwe brug Haaldersbroek

Foto: Gemeente Zaanstad

De gemeente heeft de vergunning verleend voor een nieuwe ophaalbrug van en naar Haaldersbroek. De huidige beeldbepalende brug moet vervangen worden omdat hij in een erg slechte conditie verkeert. Er waren al tijdelijke versterkingen nodig.

De vervanging van de brug heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Hij had in april dit jaar al klaar moeten zijn, na vier jaar durende onderhandelingen tussen de gemeente en betrokken bewoners die geen veel grotere en robuustere brug wensten te accepteren. Ze vreesden dat die meer verkeer zou aantrekken en daar is de wijk niet op gebouwd. De nieuwe Kalver Wip wordt uiteindelijk maar 20 centimeter breder dan de huidige, want dat is genoeg om een ambulance onbelemmerde toegang te verlenen. De brandweer heeft een kleine wagen speciaal voor het beschermde dorpsgezicht en zal ook geen hinder ondervinden van de relatief geringe breedte. Tot tevredenheid van de bewoners wordt de bovenkant opnieuw van hout en verdween het staal uit het oorspronkelijke ontwerp. De start van de werkzaamheden was gepland voor september vorig jaar, maar de gemeente was ook afhankelijk van de werkzaamheden aan de Braakdijk die door het Hoogheemraadschap zijn uitgevoerd. En er moest een vergunning zijn.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit om die te verlenen kunnen daar tot 25 maart bij het college van B & W bezwaar tegen aantekenen. Dit kan online of per brief naar Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, naam, adres, handtekening en motivering.

Reacties