Ondanks preventief fouilleren steeds meer wapens op straat

Alle foto's zijn van de politie Zaanstreek.
Foto: Politie Zaanstreek

Het toegenomen aantal wapenincidenten en de concentratie daarvan in de veiligheidsrisicogebieden Poelenburg en het centrum van Zaandam – inclusief de Russische buurt – is voor burgemeester Jan Hamming de aanleiding geweest om de aanwijzing ook voor een tweede keer met zes maanden te verlengen, tot 1 juli van dit jaar. Dat staat in de evaluatie die vandaag naar de gemeenteraad is gegaan. Er wordt een messenverbod in de APV voorbereid.

Een gebied komt alleen in aanmerking als veiligheidsrisicogebied als er sprake is van een hoog risico op geweldsdelicten en vuurwapens in algemene zin. De burgemeester moet goed kunnen motiveren waarom de aanwijzing noodzakelijk is: niet alleen voor de gemeenteraad, maar ook voor de bewoners en andere belanghebbenden. Zij kunnen namelijk bezwaar aantekenen en in beroep gaan tegen het besluit. Wat de burger ervan merkt is dat er door de politie preventief gefouilleerd mag worden, ook als er geen enkele verdenking van een strafbaar feit is. Dat is overal elders niet toegestaan.

Er zijn in het eerste jaar van het speciale regime 22 fouilleeracties geweest, waarbij ook voertuigen zijn doorzocht en er in sommige gevallen ook in horecagelegenheden. Tijdens de controles wordt veel aandacht besteed aan de uitleg en krijgen alle gecontroleerde personen een informatiefolder, aldus de evaluatie. De opbrengsten van de preventief fouilleeracties over de periode 31 december 2018 tot en met 31 december 2019 (inclusief de nieuwjaarsnacht 2019 – 2020) staan hieronder; met ook het aantal wapenincidenten exclusief de opbrengsten van het preventief fouilleren (een deel van de opbrengst daarvan is te zien op de foto’s van de politie Zaanstreek).

 

 

 

Voor de 22 acties heeft de politie vorig jaar in totaal 178 diensten ingepland, wat neerkomt op 1424 uur. Dat betreft dan zowel de voorbereiding als ook de afhandeling van het werk na de acties. Ter vergelijking: één fte op jaarbasis is 1872 uur, waarmee de totale capaciteit op 0,76 fte komt. Wat dat opbracht is onder meer het inzicht dat bij één op de 41 gecontroleerde personen een wapen wordt aangetroffen. Een groot aantal steekwapens (33 van de 51) betreft niet-strafbare wapens. De aanwezigheid van deze wapens in de openbare ruimte, bijvoorbeeld tijdens het uitgaan, is volgens de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie echter ongewenst. Er zijn meerdere ernstige geweldsincidenten geweest waarbij niet-strafbare wapens betrokken waren. Bij het aantreffen van niet-strafbare (steek)wapens wordt aan de betrokkenen gevraagd om afstand te doen. Indien dit wordt geweigerd kan het wapen niet in beslag genomen worden.

 

 

 

Omdat de Wet wapens en munitie niet voorziet in een handhavingsmogelijkheid voor deze niet-strafbare wapens vindt de driehoek het opnemen van een messenverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening goed idee. De komende periode wordt onderzocht ‘in hoeverre en waar een messenverbod kan bijdragen aan het vergroten van de veiligheid in Zaanstad’. Er zijn de laatste tijd nogal wat ernstige incidenten met messen geweest in de Zaanstreek met zeer jonge daders en slachtoffers. Het dieptepunt was een dide in Hoofddorp – zo ver is het hier nog niet gekomen. Maar het had zomaar gekund:

  • Hoofddorp, 16 december 2019: een 64-jarige Hoofddorper wordt in zijn woonplaats met messteken om het leven gebracht bij een geldautomaat. De twee verdachten zijn vijftien jaar;
  • Krommenie, 20 december: een vijftienjarige scholier wordt neergestoken in woonwijk. Er worden verdachten van vijftien en zestien jaar opgepakt, uit Krommenie en Koog aan de Zaan;
  • Oostzaan, 4 januari 2020: een negentienjarige wordt neergestoken tijdens een feestje in een woning in Oostzaan. Zover we weten is er nog geen verdachte gearresteerd;
  • Krommenie, 7 januari: een zestienjarige Heemskerker wordt neergestoken na een ruzie op school. De verdachte is een klasgenoot van vijftien uit Oostzaan;
  • Zaandam, 30 januari: een veertienjarige jongen uit Assendelft wordt met een mes in het hart geraakt bij een supermarkt. De verdachte uit Zaandam is maar een jaar ouder.

Reacties