College wil vrachtverkeer toestaan in Zaandamse Boere Jonkerstraat

Foto: Google Street View

Het college heeft besloten om een einde te maken aan de in 1994 ingestelde geslotenverklaring voor vrachtverkeer in de Zaandamse Boere Jonkerstraat. En wel omdat er inmiddels veel minder vrachtwagens over de Oostzijde en door de buurt rijden dan destijds.

Aan de Oostzijde waren een kwart eeuw geleden nog veel bedrijven gevestigd die een boel vrachtverkeer opleverden. Toen de onderdoorgang van de A8 werd afgesloten werd gevreesd voor veel sluipverkeer, en met name vrachtwagens, door de Boere Jonkerstraat. Dat werd door het plaatsen van een verbodsbord voorkomen. De afgelopen jaren is het aantal bedrijven aan de Oostzijde echter fors afgenomen en daarmee ook het vrachtverkeer. Omdat het voor de resterende trucks erg moeilijk is om ter hoogte van de Hondemastraat, het Rad van Avonturenpad en de Boer Jonkerstraat op de Oostzijde te keren en er daardoor overlast en schade ontstaat aan panden en straatmeubilair wordt de geslotenverklaring nu opgeheven. De vormgeving van de Boere Jonkerstraat en de Slachthuisstraat kunnen het weinige vrachtverkeer dat nog rest wel aan, aldus het college.

Belanghebbenden die menen dat door het collegebesluit hun belangen in het geding zijn kunnen nog een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Dat moet zijn voorzien van de datum, naam, adres, handtekening en de motivering van de bezwaren. Dat kan tot zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant, op 18 december.

Reacties