PvdA, GL en SP vragen duidelijkheid over verplichte tegenprestatie

Foto: Public Domain Vectors

Hoe gaat Zaanstad de verplichte tegenprestatie van inwoners met een bijstandsuitkering inrichten waartoe het kabinet gemeenten wil dwingen? Gaat daarmee het princie van maatwerk voor mensen die niet goed mee kunnen komen daarmee de prullenbak in? Dat willen de PvdA, de SP en GroenLinks weten voorafgaand aan het overleg dat staatssecretaris Tamara van Ark daarover met de gemeenten wil voeren.

Gemeenten moeten straks bij wet verplicht van alle bijstandsgerechtigden een tegenprestatie gaan vragen, maar mogen de vorm zelf bepalen. Daar is in den lande veel weerstand tegen, omdat elke gemeente wel kwetsbare inwoners kent die niet op eigen kracht een inkomen kunnen genereren en hun leven in eigen hand kunnen nemen. Maar ook zij moeten ‘geactiveerd’ worden en meedoen in de participatiesamenleving. Voor de meeste mensen in de bijstand, met en zonder handicap, is dat echter niet weggelegd, schijven Evert Hartog (SP), Romkje Mathkor (GL) en Eylem Koseoglu (PvdA) in een verzoek voor een rondvraag over dit onderwerp in de gemeenteraad. Het tot nu toe gevoerde beleid op grond van de Participatiewet heeft amper geleid tot meer baankansen voor de meest onderliggende groep, zo concludeerde ook het Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs. De drie fracties vinden dat het beleid gericht moet blijven op zo goed mogelijke langetermijneffecten, met een structurele verbetering voor iedereen.

Einde maatwerk?

In Zaanstad heeft de gemeenteraad aangegeven dat maatwerk toegepast moet worden voor bijstandsgerechtigden. PvdA, GL en de SP willen weten hoe het op dit moment met die aanpak gaat en hoe het straks verder moet. In hoeverre wordt nu en in de toekomst rekening gehouden met (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van inwoners? Zullen er kortingen worden opgelegd als bijstandsgerechtigden geen tegenprestatie kunnen leveren? Kunnen voor hen wellicht nieuwe, laagdrempelige en nuttige werkzamheden gecreëerd worden waarmee tegelijkertijd maatschappelijke problemen als eenzaamheid worden opgelost? Of kan gewoon geaccepteerd worden dat de inzet van deze groep mensen voldoende is als zij bevredigend vrijwilligerswerk doen? De drie raadsleden willen graag antwoord op die vragen van het college en van hun collega’s vóór Van Ark hier komt praten over haar plannen.

 

Reacties

Cookieinstellingen