College onderzoekt mogelijkheid voor verbod op vuurwerkshows

Foto: Wikimedia / Annatsach

Het college laat onderzoeken of en hoe vuurwerkshows te verbieden zijn. Als dat mogelijk is kan volgend voorjaar een dergelijk verbod worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Voorafgaand aan en tijdens de komende jaarwisseling worden de gebruikelijke maatregelen getroffen tegen overlast. ‘Deze maatregelen hebben vorig jaar geleid tot een relatief rustige jaarwisseling waarbij er een goede samenwerking met de veiligheidspartners is geweest,’ aldus B & W. De aanpak bestaat uit de volgende maatregelen:

  • Op 25 juni nam de raad een motie aan voor vuurwerkvrije parken. Er ligt nu een besluit dat het afsteken van consumentenvuurwerk in en rondom de Zaanse parken verbiedt tijdens de komende jaarwisseling.
  • De focus van de politie ligt opnieuw op het tegengaan van de handel en het gebruik van illegaal vuurwerk. Tevens wordt actief ingezet op meldingen van zwaar vuurwerk waar zicht is op één of meerdere daders.
  • De officier van justitie zal voor het derde jaar op rij worden gevraagd om de boa’s van de gemeente Zaanstad de bevoegdheid te geven om overtreders van de vuurwerkregels en overlastveroorzakers door te verwijzen naar Halt.
  • De brandweer en de gemeente zetten in op het voorkomen en bestrijden van container- en afvalbranden. Er zal de komende tijd extra aandacht worden gegeven aan het weghalen van vuil rondom prullenbakken en afvalcontainers.  
  • Op 11 december wordt de vuurwerkwerkcampagne afgetrapt samen met leerlingen van de groepen 8 uit de Zaanstreek. Van alle basisscholen worden twee leerlingen en een begeleider uitgenodigd. De afgevaardigde leerlingen krijgen een presentatie over veilig omgaan met vuurwerk en het voorkomen van overlast en leren hoe zij de presentatie in hun eigen klas kunnen herhalen met de materialen die zij meekrijgen.  
  • Er komt nog een extra oproep om inwoners te attenderen op het initiatief vuurwerkvrijebuurt en de mogelijkheid om hiervoor een aanvraag te doen. De gemeente biedt ook dit jaar de inwoners van Zaanstad de gelegenheid om komende jaarwisseling het bewonersinitiatief vuurwerkvrije buurt aan te vragen. Bewoners kunnen met elkaar afspraken maken om in hun straat, speeltuin of rondom een pleintje geen vuurwerk af te steken. De gemeente stelt gratis borden beschikbaar om het vuurwerkvrije gebied aan te geven. Via [email protected] kunnen tot en met 18 december borden worden aangevraagd. Vorig jaar waren er vijf vuurwerkvrije zones.
  • Inwoners worden door de gemeente geïnformeerd over de gezondheidsconsequenties voor mens en dier van het massaal afsteken van vuurwerk, de regels rondom het (veilig) afsteken en het (ver)kopen van vuurwerk. Ook wordt inwoners gevraagd om vermoedens van de opslag van en/of handel in illegaal vuurwerk en verdachte situaties te melden bij de politie. Daarnaast wordt hen gevraagd om het eigen vuurwerkafval op te ruimen.
  • De leden van de Buurtappgroepen wordt gevraagd om extra alert te zijn tijdens hun rondes op straat.

Reacties