Huizen met fantastisch uitzicht op voormalig Nuon-terrein Zaandam

Het plan zoals dat eerder werd ingediend.
Foto: Vastgoedmarkt.nl

De gemeente en de eigenaar het voormalige Nuon-terrein aan de Westzijde in Zaandam, Verwelius Zaanoever BV uit Huizen hebben een overeenkomst getekend met afspraken over de volgende stappen in de ontwikkeling van het terrein. Daar komen een appartementengebouw met 100 woningen en twee penthouses, een complex met zestien appartementen, zeven herenhuizen en twee gezinswoningen.

De nieuwe afspraken gaan onder andere om de inpassing in de omgeving, de inrichting van de openbare ruimte, de ambities op het gebied van duurzaamheid en een aantal financiële en juridische aspecten. Op het terrein was tot 1952 een gasfabriek gevestigd, die de bodemverontreiniging veroorzaakte die begin deze eeuw is gesaneerd. Daardoor is nu weer woningbouw mogelijk, met de beperking dat in het noordelijk deel alleen appartementen kunnen worden gebouwd.

Wethouder Dennis Straat (VVD, onder meer voor Ruimtelijke Ontwikkeling) zegt in een persbericht blij te zijn met de voortgang: ‘We willen braakliggende terreinen langs de Zaan graag nieuw leven inblazen. Dit plan zorgt voor extra woningen en we geven de leefbaarheid in de omgeving er een impuls mee. Dat is echt een heel positieve ontwikkeling. Er wordt aan de Zaanse woningvoorraad een uniek woonmilieu toegevoegd, direct aan de Zaan, dichtbij het stadshart en door de ligging naast de Prins Bernhardbrug bepalend voor het aangezicht van de stad. Dus erg goed als daar zo’n aansprekend project komt.’

Fraai uitzicht

Het Nuonterrein biedt een fraai uitzicht over de rivier op de monumentale voormalige gortfabriek van Zwaardemaker (waar sinds 2008 wordt gewoond) en de belendende nieuwbouw en op het Zaanse huisje dat de Franse impressionist Claude Monet in de 19e eeuw schilderde. In het concept blijft de voormalige directeurswoning behouden. Het plan hanteert de spelregels van het Ruimteplan ZaanIJ, zoals het gebruik van de contrastregel (een afwisseling tussen grote en kleine gebouwen).

Het schilderij dat Claude Monet van het huis aan de Oostzijde maakte en de huidige situatie. Foto’s: Twitter

Belangrijk is dat de Zaan weer zichtbaar en toegankelijk wordt. Langs een deel van de oever is daarom een openbare route gepland. Tussen de woongebouwen komt een groenstrook, die ook openbaar toegankelijk is. Onder de beide woongebouwen komen parkeergarages met voldoende plaatsen voor de bewoners volgens de gemeentelijke normen. Langs de Westzijde is een beperkt aantal parkeerplaatsen voorzien voor bezoekers.

Ook duurzaamheid krijgt veel aandacht door afspraken die aansluiten bij de Zaanse ambities op dat terrein. Met het tekenen van de overeenkomst tussen de gemeente en de eigenaar kan er nu gewerkt worden aan de concrete vergunningaanvraag en de procedure voor het bestemmingsplan.

 

Reacties