Aandacht gevraagd voor armoede buiten Poelenburg en Peldersveld

Foto: Pixabay / Chronomarchie

De POV en PVV stellen voor om het Pact Poelenburg – Peldersveld met een keur aan maatregelen om deze ‘zwakke wijken’ naar een hoger niveau te tillen uit te breiden naar andere buurten die ook wel een steun in de rug kunnen gebruiken, zoals Zaandam Zuid en de Hofwijk. Ze willen dat er onderzoek komt naar welke wijken daarvoor in aanmerking moeten komen. Via het Pact Poelenburg – Peldersveld werkt de gemeente er samen met onder andere corporaties, politie en scholen aan om de armoede terug te dringen. Daarvoor is in de begroting 235.000 euro opzijgezet.

Het geld voor de schaalvergroting van deze aanpak moet wat de PVV en de Partij voor Ouderen en Veiligheid betreft uit Den Haag komen: Zaanstad staat al bij het Rijk op de agenda. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven een aanpak voor te bereiden waarbij Poelenburg – Peldersveld prioriteit heeft maar graag een verdere uitrol te zien in Zaandam Oost, met daarin ook Zaandam Zuid, de Rosmolenwijk en Kogerveld. De twee Zaanse fracties noemen het in een motie die morgenavond in stemming wordt gebracht tijdens de behandeling van het Pact Poelenburg – Peldersveld ‘belangrijk dat we onze ogen niet sluiten voor hoe het in andere wijken gaat, en we willen voorkomen dat bijvoorbeeld Zaandam Zuid, de Rosmolenwijk en Kogerveld op moeten vangen wat wordt opgelost in Poelenburg en Peldersveld’. Voorkomen moet worden dat deze wijken ‘het nieuwe Poelenburg worden’.

Elke wijk anders

De aanpak van het Pact Poelenburg – Peldersveld kan worden uitgebreid naar andere wijken, maar wel met in achtneming van de specifieke omstandigheden van deze wijken. Ook hier moet dan een analyse gemaakt worden en is het belangrijk om in gesprek te gaan met bewoners en professionals over wat in die wijken een goede aanpak kan zijn,’ aldus de fractievoorzitters Harrie van der Laan (POV) en Peter van Haasen (PVV).

 

Reacties