Uniek deelakkoord tussen college en DZ over geld en positie inwoners

Foto: Pixabay / Raten-Kauf

Naast het gisteren getekende en gepresenteerde coalitieakkoord van de ChristenUnie, de VVD, het CDA, Rosa, de PvdA, D66 en Groenlinks ligt er ook een overeenkomst met Democratisch Zaanstad om de resterende tijd van dit college samen de schouders te zetten onder een vijftal onderwerpen die DZ nauw aan het hart gaan. Daarmee legt de partij zich niet vast op het overige beleid, maar is ook niet langer 100 procent een oppositiepartij. Het is een noviteit die zich nu moet bewijzen.

  • Bij gemeentefinanciën gaat het om gemeenschapsgeld en het is voor DZ essentieel dat daar zorgvuldig mee omgesprongen wordt. Daarom zal het college bij de jaarrekening ‘apart en in duidelijke taal’ voor de gemeenteraad en de inwoners verantwoording afleggen over de schulden van de gemeente. Daarbij wordt uitgelegd met welk doel deze zijn ontstaan, hoe hoog ze zijn en wat de vooruitzichten zijn voor de aflossing ervan.
  • Er zal voorafgaand aan een greep in het transformatie- en investeringsfonds voor bouwprojecten die zonder extra financiële ondersteuning niet van de grond komen vooraf gezocht naar draagvlag in de gemeenteraad. De raad monitort of de gemaakte afspraken zorgvuldig worden nageleefd en transparant worden verantwoord. Uitgangspunt is dat projecten kansrijk moeten zijn: het transformatiefonds is geen algemeen dekkingsmiddel en wordt ‘met terughoudendheid en slechts wanneer er sprake is van een beperkte onrendabele top’ ingezet, zo is afgesproken.

  • Omdat DZ staat voor een overheid die samen met haar inwoners vorm geeft aan de gemeenschap wordt de blik meer dan eerder het geval was naar buiten gericht en staat het bestuur open voor ‘ontwikkelingen, initiatieven en complexe opgaven’. ‘We kijken voortaan eerst naar de mogelijkheden en waarderen initiatieven door een servicegerichte opstelling. Een kritische noot verbetert processen en wordt onderdeel van een continu leerproces dat in de organisatie zal worden vastgelegd,’ aldus de overeengekomen tekst.
  • Er komt één aanspreekpunt binnen de gemeente voor ondernemers. Binnen de organisatie wordt dat de intermediair die alle zaken voor deze ondernemers kan oppakken en hun belangen kan behartigen, zodat de ondernemers worden ontlast. Dit aanspreekpunt moet duidelijk zichtbaar aanwezig zijn.
  • Elke inwoner en ondernemer heeft het recht om als belanghebbende een besluit van de gemeente aan te vechten, maar DZ hecht eraan om ‘zoveel als mogelijk’ rechtszaken te voorkomen. ‘Daarom gaan wij vanaf nu bij (dreigende) conflicten direct het gesprek aan en zetten we nog meer in op bemiddeling en mediation. Daarbij treedt de externe hoor- en adviescommissie vanaf nu standaard op als ‘laatste halte’ voor de gang naar de rechter, waarbij het mogelijk is om tijdens de zitting alsnog tot een oplossing te komen. We zijn en blijven daarbij een betrouwbare overheid die de juiste toepassing van wet- en regelgeving op een menswaardige manier met maatwerk nastreeft.’

Reacties