Noodkreet Zaantheater: we redden het niet met minder geld

Foto: Google Street View

De Stichting Zaantheater raakt ‘ernstig in problemen’ als de gemeente niet met meer geld over de brug komt, zo staat in een brief aan de plaatselijke politiek. Er moet steeds meer geld van de exploitatiesubsidie naar de huur en het onderhoud van het gebouw en naar de lonen. Bevriezing van de subsidie voor de komende vijf jaar – met maar een beetje erbij in 2020 om de pijn wat te verzachten – kan de organisatie niet dragen.

De gemeente verhoogt de huur elk jaar op basis van de inflatie en de onderhoudsbijdrage is vastgesteld voor een periode van tien op basis van gemiddelde onderhoudskosten, zonder inflatiecorrectie. ‘Zoals het er nu naar uitziet lukt het het Zaantheater om met kunst en vliegwerk in 2019 vooralsnog op eigen kracht alle financiële problemen het hoofd te bieden,’ schrijft directeur Angelique Finkers. Maar van de subsidie van 2,7 miljoen euro gaat één miljoen retour als huurpenningen, 26.000 euro alsWOZ-afdracht, bijna 10.000 euro ‘veronderstelde energiebesparing’ via de Esco-regeling, ruim drie ton bestemd voor het Meerjarenonderhoudsfonds en 138.000 euro voor resterende huisvestingkosten in de vorm van energie en afvalverwerking.

De subsidies voor het Zaanse theater.

Loonsverhogingen

Daarnaast wordt jaarlijks 45.000 euro uit de exploitatie van het Zaantheater afgestaan voor het Meerjarenonderhoudsfonds en wordt betaald voor het lidmaatschap van de BIZ voor het onderhoud en de aankleding van de openbare ruimte. Faciliteiten worden ieder jaar duurder en ook de medewerkers ‘gaan mee met de groei van de economie’. Het theater ziet zich geconfronteerd met een verhoging van het CAO-loon per 1 juli 2019, 1 januari 2020 én per 1 juli 2020 met telkens 1,5 procent – inclusief sociale lasten 1,95 procent per keer. Er komt nu een situatie in beeld dat het theater niet meer in staat zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen en tegen een structureel tekort aanloopt, aldus de brandbrief.

Kaasschaaf

Doordat reeds een aantal keer de kaasschaaf langs de kosten is gehaald, is verder snijden niet langer verantwoord. Daarnaast heeft winstmaximalisatie onze voortdurende aandacht. De mogelijkheden zijn echter beperkt gezien de lage marge op cultureel aanbod. Ook houden wij ons aan de Fair Practice Code en de roep van beleidsmakers en de Zaankanters om een sociaal-maatschappelijke rol te vervullen in de Zaanstreek,’ schrijft Finkers. Het eigen vermogen is blijven steken op 15.000 euro, dus elk tekort zal leiden tot een schuld.

Het Zaantheater maakt deel uit van de basisinfrastructuur voor culturele voorzieningen, maar dat kan wat Finkers betreft alleen met ‘een solide basis aan financiële ondersteuning’. ‘Ter herinnering: de loonindexering van het gemeentelijk personeel is wel in de begroting van de gemeente opgenomen maar voor de indexatie van de lonen (ook bijna zes procent) maar voor de medewerkers van het Zaantheater is nog geen dekking gevonden binnen onze begroting,’ waarschuwt ze. En liefst een derde van de totale begroting bestaat uit loonkosten.

Reacties