Wanhoopspoging SP om biomassacentrale uit te laten

Foto: Flickr / Rui Ornelas

De SP gaat het proberen: via een motie afdwingen dat Zaanstad afziet van het in werking stellen van de biomassacentrale aan de Zaandamse Pascalstraat. Sinds de Raad van State op 29 mei het Programma Aanpak Stikstof verwierp en steeds meer stemmen zich verheffen tegen deze zeer omstreden ‘schone’ energiebron is er eigenlijk geen andere optie, vindt raadslid Roland van Braam.

Voor de biomassacentrale in Zaandam is in lijn met de eerder gangbare praktijk geen vergunning aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming en dat is de eerste hindernis die nu moet worden genomen. Maar dan is er ook nog de constatering van de European Academies Science Advisory Council van afgelopen maand dat biomassa een hele slechte energiebron is en dat verbranding van hout weinig energie oplevert, waardoor er netto meer CO2 uit de schoorsteen komt dan bij kolen en gas. Het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes pleit inmiddels voor een nader onderzoek naar de gevolgen van stikstofemmissie uit biomassacentrales op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De GGD’s zijn bezorgd. Én de tegenstand onder de bevolking is groot.

In Zaanstad wordt het onder druk van de politiek en de inwoners in de toekomst aanzienlijk moeilijker om in het wilde weg bomen te kappen omdat veel vaker dan voorheen een kapvergunning moet worden verleend. Het verdwijnen van bomen als CO2- opslag baart mensen zorgen. Dat alles maakt dat de centrale politiek niet haalbaar is, aldus de motie. Die draagt het college op om met Gedeputeerde Staten in gesprek te gaan over de nieuwste inzichten met betrekking tot biomassacentrales, daar de weerstand van de inwoners van Zaanstad tegen een biomassacentrale onder de aandacht te brengen en er op aan te dringen de gevraagde natuurvergunning niet te verlenen. De motie komt aan de orde tijdens de begrotingsbehandeling. Democratisch Zaanstad zal de SP zeker aan haar zijde vinden: die partij voert al een hele tijd strijd tegen biomassa

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen