In juli wethouder weggestemd, in november weer toegevoegd

Foto: Pixabay / Alexas Fotos

GroenLinks vond afgelopen juli nog dat het college wel met een man / vrouw minder toe kon in tijden van bezuinigingen, maar nu de partij een eigen wethouder krijgt wordt een draai gemaakt. Er moeten tóch zeven wethouders komen nu er zeven partijen in het college gaan zitten, al is nieuwkomer Wessel Breunesse wel bereid om een beetje water bij de wijn te doen: hij levert 0,1 fte in.

Dat is althans het voorstel van het college aan de raad in een amendement dat op 12 november aan de orde komt tijdens de begrotingsbehandeling. Hoe zat het ook alweer? In juni had de VVD nog twee fulltime wethouders, hadden de PvdA, het CDA, D’66 en Rosa één fulltimer elk en had alleen de ChristenUnie een parttimer in de persoon van Rita Noordzij (0,8 fte). Een raadsmeerderheid verwierp toen een motie van GroenLinks, Denk, de SP, de POV, de PVV, de Partij voor de Dieren en Democratisch Zaanstad om het aantal formatieplaatsen terug te brengen naar de 5,1 fte uit de voorgaande raadsperiode en om daarmee bijna een half miljoen euro te besparen en te reserveren voor verwachte tekorten in de zorg. Toen sneuvelde het college wegens de richtingenstrijd en de breuk in de VVD, werd de zevende wethouder alsnog weggestemd en stapten de VVD’ers Gerard Ram en Hans Krieger op. GroenLinks treedt nu toe tot college om een meerderheid in de raad te bewerkstelligen en Krieger keert terug.

Niet meer werk, wel meer kosten

Geen van de ‘oude’ wethouders is kennelijk bereid om korter te gaan werken om zo aan de in juli door de raad gewenste 15,1 fte te komen, maar dat wenst een meerderheid dan ook niet meer met een met de collegepartijen meestemmende fractie van GroenLinks. De overweging van die partij was in juli nog dat in de vorige raadsperiode 15,1 fte voldoende was geweest om de gemeente te besturen en dat de hoeveelheid werk niet plotseling zodanig was toegenomen dat er een extra wethouder opgezet moest worden. Een wethouder méér betekent bovendien extra ambtelijke ondersteuning en ook die kost geld. Dat alles telt nu echter niet meer. De extra m/v die in juli door een raadsmeerderheid uit het college is gehaald komt nu weer terug in de vorm 0,9 fte voor Breunesse, waarvoor 193.500 nodig is in 2020, 265.331 in 2021 en 119.121 euro in 2022, als er op woensdag 16 maart nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn. Wat de eventuele kosten zijn voor wachtgeld voor Ram wordt niet gemeld. 

 

Reacties