Gemeente rekent voor 2020 niet op sterke toename statushouders

Foto: Pixabay / Geralt

De ingang van het nieuwe inburgeringsstelsel in juli 2020 is door het Rijk met een half jaar uitgesteld en daarom moet de gemeente volgend jaar overbruggen met een eenjarige begroting om de activiteiten op het gebied van huisvesting, gezondheid, onderwijs, integratie en participatie van nieuwkomers zoveel mogelijk overeind te houden. Er komen de laatste jaren veel minder vergunninghouders naar Zaanstad dan tijdens de piekinstroom van 2015 en 2016.

Hoeveel statushouders de gemeente moet huisvesten wordt halfjaarlijks bekendgemaakt door Den Haag. Dit jaar ging het om 106 mensen. De verwachting is dat de taakstelling voor volgend tussen de aantallen voor de jaren 2018 en 2019 uit zal komen. Zaanstad wil dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in de maatschappij en combineert participatie en inburgering van vergunninghouders daarom met extra inzet op gezondheid en onderwijs. Veel vrijwilligers en netwerken van nieuwkomers zorgen op meerdere plekken in de gemeente voor aanvullende taallessen en andere activiteiten. Wat deze aanpak betreft loopt Zaanstad al vooruit op de integrale aanpak in de geest van de nieuwe Wet inburgering. Wat de begroting betreft is het plaatje voor volgend jaar aldus:

Een resterend bedrag van 21.000 euro gaat naar de reserve voor nieuwkomers en zal na 2020 worden gebruikt voor statushouders die onder het nieuwe inburgeringsstelsel vallen.

Reacties