Training om Syrische statushouders wegwijs te maken in nieuwe wereld

Foto: Pixabay

Zaanstad start begin september met een pilot om Syrische mannen en vrouwen die maximaal een jaar in de gemeente wonen handvatten te geven om stress te verminderen. Hiermee wordt een van de aanbevelingen uit het rapport Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers van Pharos opgepakt: voorlichting en informatie geven aan gezinsherenigers.

De aanleiding voor het proefproject was een toename van signalen vanuit de Sociale Wijkteams, de Jeugdteams en Vluchtelingenwerk over problemen bij gezinsherenigers, die relatief vaak blijken te kampen met echtscheiding, huiselijk geweld en psychische problemen. De training is gericht op de preventie van psychische en psychosociale problemen bij vluchtelingen door het vergroten van de zelfredzaamheid. Stress is een groot probleem in deze groep.

Sleutelpersoon

De training is er onder andereop gericht om te begrijpen hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. De pilot is onderdeel van een brede aanpak gericht op de participatie en gezondheid van statushouders in Zaanstad. De door Vluchtelingenwerk ontwikkelde training wordt onder anderen gegeven door Maher Abou Zaid, een Syrische ‘sleutelpersoon’ die hier al langer woont.

Reacties