Maximaal drie uur parkeren op plek voor gehandicapten bij Saenden

Foto: Google Street View

De gemeente gaat een eigen parkeerplek aanleggen voor de eigen rolstoelbus van zorgcentrum Saenden aan Nova Zembla en daarvoor de algemene gehandicaptenparkeerplaats bedoeld voor bezoekers verplaatsen. Om te voorkomen dat deze laatste parkeerplaats wordt misbruikt door langparkeerders wordt daarvoor een parkeerduurbeperking van drie uur ingesteld.

Saenden heeft eerder deze week een nieuwe rolstoelbus in gebruik genomen ten behoeve van de dagbesteding, bezoeken aan het ziekenhuis en uitstapjes. Er zijn twaalf vrijwillige chauffeurs om de bus te besturen, maar die moeten wel de ruimte hebben om hun passagiers veilig in en uit te laden. Vandaar de aanpassingen aan de gehandicaptenplaatsen. De bestaande plek schuift een beetje op richting het noorden.

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken na de publicatie een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, naam, adres, telefoonnummer, handtekening en de motivering van de bezwaren. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

Reacties