Twee bunkertjes in Krommenie nu een gemeentelijk monument

Foto: Gemeente Zaanstad

De enige twee overgebleven persoonsbeschermingsbunkers in Krommenie zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Ze werden in de Tweede Wereldoorlog door particulieren in de achtertuin geplaatst en zijn geleidelijk aan verdwenen. Op initiatief van de ontwikkelaar ban de nieuwbouw aan de Eikelaan en de gemeente zijn de twee kleine bunkers gespaard gespaard gebleven en hebben een plek gekregen langs het water bij de parkeerplaatsen tussen de huisnummers 11 en 13.

Ze zijn van belang als enig overblijfsel van particuliere bescherming tegen luchtaanvallen in de Tweede Wereldoorlog, zo betoogde onder meer de Stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam. Omdat ze nu in de openbare ruimte staan zijn ze eigendom van de gemeente geworden. Uit een beoordeling is gebleken dat ze bijzonder genoeg zijn om beschermd te worden als gemeentelijk monument. De historische bebouwing in Zaanstad staat in het algemeen onder druk bij herontwikkelingen waardoor verlies van waardevolle cultuurhistorische panden een mogelijkheid is, schrijft het college aan de raad in de onderbouwing van het besluit. ‘Objecten die hun oorspronkelijke functie verliezen worden al snel in hun voortbestaan bedreigd, en dit geldt zeker voor de twee kleine bunkers. Door de objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument blijft ook de Zaanse identiteit behouden.‘

Vorig jaar kwamen de nieuwe woningen aan de Eikelaan gereed en leeft nog slechts de herinnering voort aan de oorspronkelijke woningen uit 1924. De bunkertjes zorgen echter toch voor een verbindtenis met het verleden. Ze zijn opgeleverd door de ontwikkelaar, overgedragen aan de gemeente en de eerste vijftien jaar onderhoudsvrij. De bunkers zijn van beton en mensen konden er kruipend naar binnen om te schuilen. Ze zijn nu dicht. De grote is ongever twee keer zo lang als de kleine.

v

 

Reacties

0