Zorgappartementen aan Mahoniehout steeds dichterbij

Foto: Stebru Ontwikkeling

De ontwikkeling van maximaal 144 zorgappartementen met bijbehorende voorzieningen en een parkeergarage op het voormalig Post NL-terrein tussen Houtveldweg, Vurehout en Mahoniehout in Zaandam is weer een stap verder.

De ontwerpbesluiten voor het plan Burano, net als het nabijgelegen project Murano genoemd naar een eiland bij Venetië, liggen tot en met woensdag 26 juli nog ter inzage op het stadhuis in Zaandam en vindt u hier als pdf-bestanden. Met het project op de plaats van een al lang leegstaand – en tijdelijk gekraakt – bedrijfsgebouw beoogt Zaanstad haar ambitie om leegstand van kantoren en bedrijven aan te pakken door middel van het omzetten van vastgoed en grond naar woningbouw smoel te geven.

Het voormalige terrein van PostNL.

Het uitbreiden van het woningaanbod voor zorgbehoevende ouderen betekent een kwalitatieve en kwantitatieve kans voor mensen die in Zaanstad willen komen wonen of willen blijven wonen. Om de zorgappartementen te kunnen bouwen moeten wel hogere geluidswaarden worden vastgesteld voor een deel van het gebouw, vanwege de nabijheid van het spoor en de Houtveldweg.

Inloopavond

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen mondeling of schriftelijk zijn visie op de ontwerpstukken kenbaar maken. Op dinsdag 18 juli houden Stebru Transformatie BV, De Zorgcirkel en de gemeente van 19:00 tot 21:00 uur een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden geluid. De bijeenkomst vindt plaats in het voormalige Post NL-gebouw aan  Mahoniehout 26 in Zaandam. Tijdens de inloopavond liggen het bestemmingsplan en de overige stukken ter inzage en is er gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige ambtenaren, de ontwikkelaar en dienstverlener De Zorgcirkel.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gestuurd naar de gemeenteraad van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam, onder vermelding van ‘Zienswijze gemeentelijke coördinatieregeling Burano’. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan op maandag tot en met donderdag donderdag, bij voorkeur tussen 10:00 en 12:00 uur, contact worden opgenomen met de heer D. Overmulder, afdeling Omgevingsplannen van de gemeente Zaanstad, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 075. Digitaal verzonden zienswijzen (bijvoorbeeld per e-mail) worden niet in behandeling genomen.

Reacties

article
3999
Bezwaren tegen 144 nieuwe Zaandamse zorgwoningen kunnen nu worden ingediend
De ontwikkeling van maximaal 144 zorgappartementen met bijbehorende voorzieningen en een parkeergarage op het voormalig
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/3999/zorgappartementen-aan-mahoniehout-steeds-dichterbij/
2017-07-07T11:19:07+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/12/05152810/stebru.png
Actueel