Verkeerstelling met drones én camera’s op knooppunt Zaandam

Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat houdt vandaag een verkeerstelling met behulp van twee drones op het knooppunt Zaandam, waar de A7 en A8 elkaar kruisen. Dat is voor de wegbeheerder een nieuwigheid.

Arcadis maakt de opnames die vervolgens door speciale software worden geanalyseerd om in kaart te brengen hoeveel voertuigen het knooppunt passeren en ook het type voertuigen, zoals personenauto’s, vrachtwagens en vrachtauto’s met aanhanger. Het doel van het onderzoek van vandaag is om de dronetelling te vergelijken met de uitkomsten van al langer bestaande methoden. Normaal gesproken wordt dit gedaan met behulp van meerdere camera’s of door waarnemers langs de weg. Uit de proef van vandaag moet blijken of tellen per drone net zo goed werkt. De uitkomsten van de tellingen worden onder meer gebruikt voor de planning van wegwerkzaamheden. 

‘Anonieme’ beelden

Op de camerabeelden van de drone zijn geen mensen of kentekens herkenbaar in beeld. Dit komt enerzijds doordat er van bovenaf gefilmd wordt en anderzijds door de hoogte waarop gefilmd wordt. De controlemeting vindt plaats door camera’s langs de kant van de weg. Deze camera’s filmen op een lage resolutie, zodat ook op deze beelden geen mensen of kentekens herkenbaar in beeld komen. Na afloop van het onderzoek worden de beelden nog maximaal drie maanden bewaard om ze te kunnen analyseren. De uitkomsten van de verkeerstellingen zijn volledig geanonimiseerd. Deze geanonimiseerde gegevens kunnen verder worden gebruikt voor bijvoorbeeld het optimaliseren van het onderhoud aan de weg.

 

Reacties