Wethouder: zeventien jonge cliënten niet geraakt door verdwijnen Lijn 5

Foto: Public Domain Pictures / Kai Stachowiak

De verdwijnende landelijke aanbieder van jeugdhulp voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking Lijn 5 heeft zeventien cliënten uit Zaanstad. De zorg voor deze jongeren is gewaarborgd, schrijft wethouder Songül Mutluer aan de gemeenteraad.

Het is mogelijk dat Lijn 5 als geheel overgaat naar een andere landelijke aanbieder maar ook dat de organisatie wordt opgeknipt per regio en wordt verdeeld over één of meerdere aanbieders in de regio’s. Er zal nog deze maand een keuze wordt gemaakt. Vóór 1 oktober moet duidelijk welke partij(en) de zorg overnemen. Lijn 5 streeft ernaar om voor 1 januari 2020 de concrete overdacht van zorg en medewerkers te realiseren. Lijn 5 heeft ook medewerkers in de jeugdteams van de gemeente. Ook hun werk zou gegarandeerd worden. De Raden van Bestuur en van Toezicht van de Stichting De Opbouw zien zich genoodzaakt om hun strategie ingrijpend te herzien door de grote tekorten bij de gemeenten en de financiële druk die daarmee ontstaat voor de zorgorganisaties in Nederland. De Opbouw richt zich vanaf volgend jaar volledig op ouderenzorg en gehandicaptenzorg en stoot de activiteiten van haar jeugdzorgzorgorganisatie Lijn 5 af.

Overal tekorten

De belangrijkste oorzaak van de huidige situatie is volgens De Opbouw het inkoop- en financieringsbeleid van de jeugdzorg. Na de overdracht van de jeugdzorg door het Rijk aan de gemeenten is er sprake van een zeer divers en complex inkoopsysteem, dat zowel bij jeugdzorgorganisaties zoals Lijn 5 als bij gemeenten tot grote tekorten heeft geleid. De Opbouw heeft jarenlang deze tekorten zelf kunnen opvangen, maar vindt dat niet langer verantwoord. Lijn 5 en De Opbouw voeren nu gesprekken met meerdere zorgorganisaties om de behandeling van de jongeren één-op-één over te nemen.  

 

Reacties