Kleine achterstand bij huisvesting statushouders

Foto: Openphoto.net

Zaanstad heeft de eerste helft van dit jaar afgesloten met een achterstand van 30 wettelijk te huisvesten statushouders. Net als in de voorgaande jaren zijn vooral corporatiewoningen toegewezen, met het accent op gezinnen. Voor veertienachterstallige’ personen is al huisvesting beschikbaar. Daarnaast is voor zeven mensen een woning gereserveerd.

Negen personen staan nog op de bemiddelingslijst van de corporaties, aldus het halfjaarlijkse verslag van het college aan de gemeenteraad. Van één persoon ontbreken nog gegevens, waardoor het huisvestingstraject nog niet kon worden gestart. Voor de komende zes maanden staat net als in voorgaande jaren de aankomst gepland van 23 hervestigers, in Nederland uitgenodigde vluchtelingen. De UNHCR draagt hervestigers voor vanuit vluchtelingenkampen waarna ze door de Immigratie en Naturalisatiedienst worden gescreend. Hierdoor hoeven hervestigers na aankomst geen asielprocedure te doorlopen maar kunnen zij hier zonder meer wonen, werken en studeren.

Hiernaast zijn er nog zestien nareizigers aangemeld in Zaanstad. Hun aankomstdatum is nog onbekend, maar zij gaan wonen bij familieleden die al over woonruimte beschikken. De huisvesting van vergunninghouders is een wettelijke taak voor de gemeenten. Vanaf het moment dat asielzoekers een vergunning krijgen, is voor het Centraal Orgaan Asielzoekers de opvang gericht op een zo snel mogelijke uitstroom uit de asielzoekerscentra. Enerzijds omdat de mensen dan snel kunnen beginnen met hun nieuwe start en anderzijds omdat de opvang kostbaar en beperkt beschikbaar is.

Gemeenten ontvangen per half jaar een taakstelling die is gebaseerd op het aantal verwachte vergunninghouders in een half jaar en het aantal inwoners van de gemeente. Een wettelijk vastgelegde rekensom levert dan elk half jaar een taakstelling per gemeente op. Zaanstad hoeft dit jaar minder mensen op te nemen dan in 2018. De taakstelling voor het eerst half jaar is bovendien tussentijds verlaagd omdat er minder vergunningen worden afgegeven dan vooraf begroot.

 

Reacties