Twee gezinnen dreigen dakloos te worden in Krommenie

De woning van Thimo Scheffers die ontruimd en ontmanteld zou moeten worden.
Foto: Google Street View

Een totaal verouderd en inmiddels onwerkbaar bestemmingsplan dat ook volgens het college dringend aan herziening toe is zorgt ervoor dat tenminste twee gezinnen met een bedrijfswoning op bedrijventerrein Mercuriusstraat in Krommnie niet weten of ze hun huis op korte termijn zullen moeten verlaten, op straffe van een dwangsom van 50.000 euro. En dat terwijl wonen er nu al geenszins taboe is en er zelfs nieuwbouw wordt toegestaan. De POV wil het er meteen na het zomerreces in de gemeenteraad over hebben.

Ondernemer Thimo Scheffers heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechter die de gemeente in het gelijk stelde in deze zaak Hij woont zelf aan de Mercurisstraat 3/3A met zijn gezin en verhuurt ook nog een tweede pand met een woning op het bedrijventerrein. De bewoners daarvan moeten uiterlijk 1 september verhuisd zijn en de woning ontmanteld, want anders treedt de last op dwangsom in werking. De Partij voor Ouderen en Veiligheid heeft daarom gevraagd om het onderwerp op 29 augustus, de eerste raadsvergadering na het zomerreces, op de agenda te zetten.

Op slot

Het bestemmingsplan Krommenie Oost dat nu voor het bedrijventerrein geldt stamt nog uit 1998. Sinds 2007 geldt in het hele dorp  Krommenie een nieuw regime, maar daar werden de Mercuriusstraat en omgeving en bedrijventerrein Noordervaartdijk van uitgezonderd. Sindsdien zit er echter geen enkele vaart in een nieuw bestemmingsplan voor de Mercuriusstraat en zit, in de woorden van de POV, dat gebied ‘volledig op slot‘. Er is namelijk al wel een voorbereidingsbesluit voor een geactualiseerd bestemmingsplan genomen, om te voorkomen dat er nu nog snel even dingen gebeuren die volgens het oude plan dan wel mogen, maar die met het oog op de toekomst onwenselijk zijn. Dat betekent ook dat besluiten over ingediende aanvragen voor omgevingsvergunningen worden opgeschort en dat geen legaliseringsvergunning voor de twee betwiste woningen kan worden verkregen. Inmiddels wordt voor Noordervaartdijk een los bestemmingsplan opgesteld; wat betreft de Mercuriusstraat is nog geen enkele actie ondernomen.

Transformatie bedrijventerreinen

Dat laatste zit de POV vooral niet lekker omdat volgens die fractie wonen in de Mercuriusstraat juist naadloos aansluit op de toekomstvisie van Zaanstad: in 2040 zijn bijna alle bedrijventerreinen getransformeerd naar woon/werk- of werk- woonterreinen, in verschillende verhoudingen. Sommige van de grote bedrijven staan nog steeds midden in de stad.; andere hebben gekozen voor vertrek. Maar de grote bedrijven die er nog zijn staan de groei van de stad niet in de weg. Hun omgeving kan zich ontwikkelen zonder dat de bedrijven dat beperken, zo schetst fractievoorzitter Harrie van der Laan dat toekomstbeeld.

Geldt die visie voor de gemeente als geheel, voor het kleine stukje Krommenie blijkt het een hele klus te zijn. En daardoor blijven de bewoners van de ‘illegale’ woningen – die overigens wel zijn ingeschreven in de Basisadministratie en dus gewoon alle gemeentelijke lasten betalen – in onzekerheid zitten over hun toekomst. En dat is een aantasting van hun rechten: ‘De Nationale Ombudsman gaat er vanuit dat de overheid werkt vanuit een coulante opstelling, waarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen. Ook in gevallen waarin een directe juridische basis ontbreekt,’ schrijft Van der Laan in zijn agenda-initiatief.

Handhaving opschorten

De POV stelt voor om alle handhaving en juridische trajecten in de Mercuriusstraat stop te zetten in afwachting van het nieuwe (voorontwerp) bestemmingsplan. Want is het niet raar dat inwoners hun huis dreigen te verliezen omdat de gemeente uiterst traag is met het ontwikkelen van een toekomstvisie op hun woonomgeving, terwijl alle seinen juist op groen lijken te staan voor een versterking van de woonfunctie van het gebied? Kijk daarvoor maar naar de verleende vergunning voor zes appartementen in het voormalige Sport- & Fitnesscentrum Krommenie.

Reacties